neformalaus pletra Kalvarijos gimnazijoje nuo 2017 m. vasario mėn. startuoja  „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ projekto veiklos, kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse  programose ir užmegs kūrybines partnerystes. 

sveikai2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn. vykdomas tęstinis projektas ,,Aš renkuosi gyventi sveikai“, kurio tikslas – mokinių sveikos gyvensenos ugdymas ir alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ankstyvoji prevencija.

vaisiai vaikamsNorint pagerinti visuomenės sveikatą labai svarbu gerinti vaikų ir paauglių valgymo įpročius ir ugdymo įstaigos yra geriausia vieta daryti įtaką vaikų mitybos įpročiams ir juos keisti, nes kaip tik tuo metu valgymo įpročiai formuojasi. Tai investicija, kuri ateityje padėtų sumažinti visuomenės sveikatos išlaidas, susijusias su netinkama mityba.

pienas vaikamsNorint pagerinti visuomenės sveikatą labai svarbu gerinti vaikų ir paauglių valgymo įpročius ir ugdymo įstaigos yra geriausia vieta daryti įtaką vaikų mitybos įpročiams ir juos keisti, nes kaip tik tuo metu valgymo įpročiai formuojasi. Tai investicija, kuri ateityje padėtų sumažinti visuomenės sveikatos išlaidas, susijusias su netinkama mityba.