Back

Mokinių taryba – gimnazijoje nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.
Mokinių tarybos veiklos kryptis nustato gimnazijos mokinių tarybos veiklos reglamentas, veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

  1. Inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, organizuoja savanorių judėjimą.
  2. Teikia siūlymus dėl ugdymo (si) organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės pilietinės veiklos organizavimo.
  3. Dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į gimnazijos tarybą.
  4. Teikia kandidatą į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, savivaldybės mokinių tarybą.
Eil. Nr. Vardas, pavardė Funkcijos
1. Jurkonytė Justė Pirmininkė
2. Bagdonas Tomas Narys
3. Baliulytė Emilija Narė
4. Kondziulevičius Justas Narys
5. Stankevičiūtė Mantė Narė
6. Zajankauskaitė Liepa Narė
7. Miliauskas Vilius Narys
8. Lediajevaitė Laura Narė
9. Vaišnoraitė Adrija Narė
10. Eidukonytė Meda Narė
11. Uleckaitė Saida
Narė