Back

Mokinių taryba – gimnazijoje nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.
Mokinių tarybos veiklos kryptis nustato gimnazijos mokinių tarybos veiklos reglamentas, veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

  1. Inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, organizuoja savanorių judėjimą.
  2. Teikia siūlymus dėl ugdymo (si) organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės pilietinės veiklos organizavimo.
  3. Dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į gimnazijos tarybą.
  4. Teikia kandidatą į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, savivaldybės mokinių tarybą.
Eil. Nr. Pavardė, vardas Funkcijos
1. Lediajevaitė Laura Pirmininkė
2. Arbačiauskaitė Ausma Narė
3. Jurkonytė Justė Narė
4. Steniukynaitė Kamilė Narė
5. Zajankauskaitė Liepa Narė
6. Bagdonas Tomas Narys
7. Baliulytė Emilija Narė
8. Kondziulevičius Justas Narys
9. Stankevičiūtė Mantė Narė
10. Miliauskas Vilius Narys
11. Minsevičiūtė Gabija Narė
12. Micuta Kristupas Narys
13. Norkeliūnaitė Toma Narė
14. Eidukonytė Meda Narė
15. Uleckaitė Saida Narė
16. Pikūnaitė Augustė Narė
17. Koskutė Karina Narė
18. Pavaidytė Evita Narė
19. Kasparaitytė Diana Narė
20. Kalinauskas Airidas Narys
21. Vincevičiūtė Viktorija Narė
Skip to content