Back

Gimnazijos muziejui vadovauja D. Jonylienė. Neformaliojo švietimo būrelio „Pažink savo kraštą" nariai, vadovaujami D. Jonylienės, veiklą vykdo muziejaus patalpose.

Skip to content