Back

Gimnazijos muziejui vadovauja D. Jonylienė. Neformaliojo švietimo būrelio „Pažink savo kraštą" nariai, vadovaujami D. Jonylienės, veiklą vykdo muziejaus patalpose.

Kalvarijos gimnazija Kviečia mokytis 2023 – 2024 m. m

Prašymai priimami elektroniniu būdu adresu: [email protected] iki rugpjūčio mėn. 30d.
Prašymų formos: https://kalvarijosgimnazija.lt/tevams/