Back
Pareigos: pradinių klasių mokytojas.
Darbo sutartis: neterminuota darbo sutartis, 1 etatas, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) nuo 1782,01 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 0,9981).
Pareigybės lygis: A2.
Darbo vieta: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija 69202.
Darbo pradžia: 2024 m. rugsėjo 1 d.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
  1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygintas išsilavinimas.
  2. Baigta pradinio ugdymo pedagogikos programa arba pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa.
  3. Įgytos kompetencijos, numatytos Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.
  4. Mokėjimas dirbti su Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point programomis, naudotis elektroniniu paštu.
  5. Išklausytas specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursas mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, ne mažesnės apimties kaip 60 valandų arba 2 studijų kreditų arba įgytas studijų metu.

Kandidatai pateikia:

  1. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
  2. Kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
  3. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus.
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).
  5. Motyvacinį laišką.

Dokumentus galima siųsti iki 2024-06-10 (imtinai) elektroninio pašto adresu arba pristatyti į gimnazijos raštinę adresu: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija 69202 (raštinės darbo laikas: I-IV – 8.00-16.45 val.; V – 8.00-15.30 val. pietų pertrauka – 12.00-12.30 val.)

Telefono numeris pasiteiravimui: +370 646 31363


Laisvos darbo vietos Kalvarijos savivaldybės administracijos kontroliuojamose įmonėse

Skip to content