Back

Kristina Grabauskaitė
 [email protected]
I aukštas 136 kabinetas

  • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą;
  • nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo;
  • programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
  • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, bendrąsias programas;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
Savaitės dienos

Darbas su mokiniais

Nekontaktinės valandos (mokytojų, tėvų konsultavimas, dokumentacijos tvarkymas) Pietų pertrauka
Pirmadienis 800 – 1030
1100 – 1430
1330 – 1630 1030 – 1100
Antradienis 800 – 1030
1100 – 1230
1230 – 1700 1030 – 1100
Trečiadienis   1600 – 1700  
Ketvirtadienis 800 – 1030
1100 – 1430
1430 – 1600 1030 – 1100
Penktadienis 800 – 1000 1200 – 1400  

Pritaikytų ir individualizuotų ugdymo programų įgyvendinimo veiksmingumas
Mokymosi stiliaus testas

Naudingos nuorodos
Užduotys bendrosioms žinioms tobulinti:
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-spalvu-pavadinimus/zaist
Užduotys lietuvių kalbos žinioms tobulinti:
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-zodi/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/mokykis-tarti-zodzius/zaisti
http://www.frepy.eu/games/Frepy8lt/  (pritaikyti veiksmui tinkamą žodelį)
http://www.frepy.eu/games/Frepy9lt/  (pagal paveiksliuką sudėlioti žodžius)
http://www.frepy.eu/games/Frepy17lt/index2.html  (surask žodžiui trūkstamą raidę)
http://www.frepy.eu/games/Frepy6lt/  (surasti likusią žodžio dalį)
http://www.frepy.eu/games/Frepy20lt/  (prielinksnių naudojimas sakiniuose)
Užduotys matematikos žinioms tobulinti:
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-geometrine-figura/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-skaiciu-pavadinimus/zaisti
http://www.ictgames.com/football2.html  (tai žaidimas, kuris padės įtvirtinti skaičiavimo įgūdžius. Šiame žaidime reikia spirti kamuolį su  tokiu skaičiumi, kurį atėmus iš vartininko marškinėlius žyminčio skaičiaus, gautume 10)
http://www.multiplication.com/games/play/sketchs-world-multiplication (daugybos lentelei įtvirtinti)