Kristina Grabauskaitė

El. paštas – Kristina.Grabauskaite@kalvarijosgimnazija.lt

I aukštas 136 kabinetas

  • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą;
  • nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo;
  • programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
  • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, bendrąsias programas;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;

Pritaikytų ir individualizuotų ugdymo programų įgyvendinimo veiksmingumas

Mokymosi stiliaus testas

Pirminis ir pakartotinis mokinių vertinimas Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje:

Pirminis ir pakartotinis įvertinimai – pristatymas

Antras priedas

Trečias priedas (Pildyti mokytojams pakartotiniam vertinimui)

Darbo laikas
DienosDarbas su mokiniaisNekontaktinės valandos (mokytojų, tėvų konsultavimas, dokumentacijos tvarkymas)Pietų pertrauka
Pirmadienis

8 00 – 11 30

12 00 – 14 30

14 30 – 15 00 11 30 – 12 00
Antradienis

8 00 – 11 30

12 00 – 12 30

12 30 – 16 30 11 30 – 12 00
Trečiadienis12 00 – 14 00 14 00 – 14 30 
Ketvirtadienis

00 – 11 30

12 00 – 14 30

 11 30 – 12 0

Naudingos nuorodos

Užduotys bendrosioms žinioms tobulinti:

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-spalvu-pavadinimus/zaist

https://www.daliosmokinukai.com/mokytis-smagu/

Užduotys lietuvių kalbos žinioms tobulinti:

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-zodi/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/mokykis-tarti-zodzius/zaisti

http://www.frepy.eu/games/Frepy8lt/  (pritaikyti veiksmui tinkamą žodelį)

http://www.frepy.eu/games/Frepy9lt/  (pagal paveiksliuką sudėlioti žodžius)

http://www.frepy.eu/games/Frepy17lt/index2.html  (surask žodžiui trūkstamą raidę)

http://www.frepy.eu/games/Frepy6lt/  (surasti likusią žodžio dalį)

http://www.frepy.eu/games/Frepy20lt/  (prielinksnių naudojimas sakiniuose)

Užduotys matematikos žinioms tobulinti:

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-geometrine-figura/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-skaiciu-pavadinimus/zaisti

https://www.daliosmokinukai.com/mokytis-smagu/matematika/

http://www.ictgames.com/fairyfog.html  (skaičių sekai įtvirtinti)

http://www.ictgames.com/football2.html  (tai žaidimas, kuris padės įtvirtinti skaičiavimo įgūdžius. Šiame žaidime reikia spirti kamuolį su  tokiu skaičiumi, kurį atėmus iš vartininko marškinėlius žyminčio skaičiaus, gautume 10)

http://www.multiplication.com/games/play/aquatic-speedway (daugybos lentelei įtvirtinti)

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/popup/popup_multiplication.htm (daugybos lentelei įtvirtinti)

http://www.multiplication.com/games/play/sketchs-world-multiplication (daugybos lentelei įtvirtinti)

http://www.playkidsgames.com/games/apples/savetheApples.htm (sudėties, atimties, daugybos, dalybos veiksmai žaidžiant su beždžionėle)

http://www.ictgames.com/catapultCountOn/index.html(tai žaidimas, kuris padės skaičiuoti, kiek trūksta iki apvalios dešimties)