Back

Kalvarijos gimnazijos simboliai

Himnas

Skambučio aidas atvilioja čia,
Pasaulis knygų, noras kelią rast,
Kuris nuvestų atkaklius minties, prasmės lobynų
Atrakinti.
 
Žinių lobynas veriasi prieš mus,
Ir klasės suolas laukia čia kantrus.
Didžių svajonių rezgasi šimtai –
Į tolį jos skraidina.
 
Pried.: Gimnazija, garsėk minties galia!
Gimnazija, veski šviesos linkme!
Palietusi visus šviesos, tiesos sparnu, –
Šaltinis išminties ir meilės tu!
 
Sulauksi tu šlovingų valandų,
Kada garbingas tavo vardas bus,
Įveikęs tamsumas per žemę skries,
Toliausius kampelius pasieks.
 
Tu drąsiai žengsi į rytojų,
Kur augs jaunų žmonių svajonės,
Kur gims kas dieną naujos mintys –
Tu kantriai jas brandinsi.
 
Pried.: Gimnazija, garsėk minties galia!
Gimnazija, veski šviesos linkme!
Palietusi visus šviesos, tiesos sparnu, –
Šaltinis išminties ir meilės tu!
Skip to content