Back

OLWEUS patyčių prevencijos programa (OPPP) skirta patyčių prevencijai ir patyčių atvejų skaičiaus mažinimui. OPPP nėra ugdymo programos dalis, tačiau ši programa bus naudojama patyčių problemai visoje mokykloje, klasėje arba bendruomenėje spręsti ir individualiam darbui patyčių atveju.

Skip to content