Back
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
Gitana Malinauskienė - grupės pirmininkė Lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja
Asta Grigaitienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė
Vilma Bernatonytė Lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja
Vida Brogytė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė
Alma Ulevičienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
Vilma Pitkauskienė - grupės pirmininkė Anglų kalba, mokytoja metodininkė
Ingrida Adaškevičienė Anglų kalba, mokytoja metodininkė
Giedrė Guzavičienė Anglų kalba, mokytoja ekspertė
Zina Jarimavičienė Vokiečių kalba, mokytoja metodininkė
Ingrida Kaleinikienė Anglų kalba, vyresnioji mokytoja
Asta Liukaitienė Anglų kalba, vyresnioji mokytoja
Danutė Ramanauskienė Rusų kalba, mokytoja metodininkė
Nijolė Šiupšinskienė Rusų kalba, vyresnioji mokytoja
Jurgita Vaičaitienė Anglų kalba, vyresnioji mokytoja
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
Rima Puzarienė - grupės pirmininkė Biologija, mokytoja metodininkė
Edita Kružikienė Biologija, mokytoja metodininkė
Daiva Jarašienė Chemija, vyresnioji mokytoja
Mindaugas Greviškis Fizika, vyresnysis mokytojas
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
Aldona Čeikauskienė - grupės pirmininkė Geografija, mokytoja metodininkė
Laima Burinskienė Etika, tikyba, vyresnioji mokytoja
Daura Jonylienė Istorija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika ir verslumas, vyresnioji mokytoja
Edita Kružikienė Geografija, mokytoja metodininkė
Birutė Pučinskienė Tikyba, vyresnioji mokytoja
Vilija Savčenkienė Istorija, pilietiškumo pagrindai, teisės pagrindai, mokytoja metodininkė
Arūnė Vaičiūnaitė- Levuškinienė Istorija, mokytoja ekspertė
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
Rimvydas Šumskis - grupės pirmininkas Matematika, vyresnysis mokytojas
Jolanta Skroblienė Matematika, vyresnioji mokytoja
Aušvydas Burinskas Informacinės technologijos, vyresnysis mokytojas
Valentina Kukanauskienė Matematika, vyresnioji mokytoja
Zita Valinčienė Matematika, mokytoja metodininkė
Rima Valiukonytė Informacinės technologijos, matematika, vyresnioji mokytoja
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
Arūnas Sinkevičius - grupės pirmininkas Technologijos, mokytojas metodininkas
Sigutė Valentaitė- Rugienė Muzika, mokytoja metodininkė
Danutė Giedraitienė Šokis
Antanas Karalius Technologijos, mokytojas metodininkas
Vladas Komisaraitis Kūno kultūra, vyresnysis mokytojas
Kristina Palubinskienė Technologijos, vyresnioji mokytoja
Sandra Raibikienė Dailė, vyresnioji mokytoja
Danutė Sendienė Kūno kultūra, vyresnioji mokytoja
Zina Jarimavičienė Gyvenimo įgūdžiai, žmogaus sauga, mokytoja metodininkė
Arūnas Urbonas Kūno kultūra, vyresnysis mokytojas
Vardas, Pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Renata Vaitulionienė - grupės pirmininkė Socialinė pedagogė ekspertė
Vaiva Dulinskienė Psichologė
Kristina Grabauskaitė Vyresnioji specialioji pedagogė
Mireta Greviškienė Vyresnioji socialinė pedagogė
Jolita Rašimienė Socialinė pedagogė
Kristina Skrupskytė Karjeros specialistė
Daiva Vaitkevičienė Vyresnioji logopedė, vyresnioji specialioji pedagogė
Vardas, Pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Edita Puodžiūnienė - grupės pirmininkė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja
Inesa Karalienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja
Ilona Čirvinskienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja
Rūta Derliūnienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja
Jurgita Jakubonytė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja
Neringa Lukoševičienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja
Eglė Navickienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja
Rasa Ražauskienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja
Lina Venslauskienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja
Asta Lisauskienė Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė
Asta Pauliukonienė Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė
Rasa Sukackienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Skip to content