Back
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija El. paštas
Asta Grigaitienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė [email protected]
Vilma Bernatonytė Lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja [email protected]
Vida Brogytė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė [email protected]
Gitana Malinauskienė Lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja [email protected]
Alma Ulevičienė Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė [email protected]
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija El. paštas
Vilma Pitkauskienė Anglų kalba, vyresnioji mokytoja [email protected]
Ingrida Adaškevičienė Anglų kalba, mokytoja metodininkė [email protected]
Giedrė Guzavičienė Anglų kalba, mokytoja ekspertė [email protected]
Zina Jarimavičienė Vokiečių kalba, mokytoja metodininkė [email protected]
Ingrida Kaleinikienė Anglų kalba, vyresnioji mokytoja [email protected]
Asta Liukaitienė Anglų kalba, vyresnioji mokytoja [email protected]
Danutė Ramanauskienė Rusų kalba, mokytoja metodininkė [email protected]
Nijolė Šiupšinskienė Rusų kalba, vyresnioji mokytoja [email protected]
Jurgita Vaičaitienė Anglų kalba, vyresnioji mokytoja [email protected]
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija El. paštas
Edita Kružikienė
Biologija, mokytoja metodininkė
Geografija, vyresnioji mokytoja
[email protected]
Daiva Jarašienė Chemija, vyresnioji mokytoja [email protected]
Kornelija Baldauskienė Chemija, mokytoja metodininkė [email protected]
Mindaugas Greviškis Fizika, vyresnysis mokytojas [email protected]
Rima Puzarienė Biologija, mokytoja metodininkė [email protected]
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija El. paštas
Aldona Čeikauskienė Geografija, mokytoja metodininkė [email protected]
Laima Burinskienė Etika, tikyba, vyresnioji mokytoja [email protected]
Daura Jonylienė Istorija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika ir verslumas [email protected]
Edita Kružikienė Geografija, mokytoja metodininkė [email protected]
Birutė Pučinskienė Tikyba, vyresnioji mokytoja [email protected]
Vilija Savčenkienė Istorija, pilietiškumo pagrindai, teisės pagrindai, mokytoja metodininkė [email protected]
Arūnė Vaičiūnaitė- Levuškinienė Istorija, mokytoja ekspertė [email protected]
Zina Jarimavičienė Žmogaus sauga, mokytoja metodininkė [email protected]
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija El. paštas
Jolanta Skroblienė Matematika, vyresnioji mokytoja [email protected]
Aušvydas Burinskas Informacinės technologijos, vyresnysis mokytojas [email protected]
Laima Kubilienė Matematika [email protected]
Valentina Kukanauskienė Matematika, vyresnioji mokytoja [email protected]
Rimvydas Šumskis Matematika, vyresnysis mokytojas [email protected]
Zita Valinčienė Matematika, mokytoja metodininkė [email protected]
Rima Valiukonytė Informacinės technologijos, matematika, vyresnioji mokytoja [email protected]
Vardas, Pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija El. paštas
Sigutė Valentaitė- Rugienė Muzika, mokytoja metodininkė [email protected]
Sandra Iešmantavičienė Šokis [email protected]
Antanas Karalius Technologijos, mokytojas metodininkas [email protected]
Vladas Komisaraitis Kūno kultūra, vyresnysis mokytojas [email protected]
Kristina Palubinskienė Technologijos, vyresnioji mokytoja [email protected]
Sandra Raibikienė Dailė, vyresnioji mokytoja [email protected]
Danutė Sendienė Kūno kultūra, vyresnioji mokytoja [email protected]
Arūnas Sinkevičius Technologijos, mokytojas metodininkas [email protected]
Arūnas Urbonas Kūno kultūra, vyresnysis mokytojas [email protected]
Vardas, Pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija El. paštas
Renata Vaitulionienė Socialinė pedagogė [email protected]
Vaiva Dulinskienė Psichologė [email protected]
Kristina Grabauskaitė Specialioji pedagogė [email protected]
Mireta Greviškienė Socialinė pedagogė [email protected]
Jolita Rašimienė Socialinė pedagogė [email protected]
Eglė Šitkauskienė Karjeros specialistė [email protected]
Daiva Vaitkevičienė Logopedė [email protected]
Vardas, Pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija El. paštas
Inesa Karalienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja [email protected]
Ilona Čirvinskienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja [email protected]
Rūta Derliūnienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja [email protected]
Jurgita Jakubonytė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja [email protected]
Asta Lisauskienė Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė [email protected]
Neringa Lukoševičienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja [email protected]
Eglė Navickienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja [email protected]
Asta Pauliukonienė Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė [email protected]
Edita Puodžiūnienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja [email protected]
Rasa Ražauskienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja [email protected]
Rasa Sukackienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja [email protected]
Lina Venslauskienė Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja [email protected]