ErasmusGameon

Kalvarijos gimnazija, įgyvendindama ERASMUS+ KA229 daugiašalį projektą GAME ON,  lapkričio 22-26 dienomis vykdė paraiškoje numatytas partnerių šalių mokytojų mobilumo veiklas Lietuvoje (LTT).  Lapkričio 23 diena buvo gana intensyvi. Projekto partneriai apsilankė Kalvarijos gimnazijoje, čia juos pasveikino Kalvarijos savivaldybės meras V.Plikaitis bei Kalvarijos gimnazijos direktorė D.Kavaliauskienė. Sveikinimo žodį tarė ir pagrindinis Erasmus + projekto koordinatorius K. Sivrikaya iš Turkijos.

Ant žemės krenta balto pūko snaigės,

suminga, kur užkliūva jų sparnai.

Ir ten jau žaidžia ledo žvaigždės

ties mano pirkios langu…

( A. Mackus)

Spalio 18 ir lapkričio 24 dienomis gimnazistai dalyvavo Visuomenės ir verslo plėtros instituto organizuotame ugdymo karjerai projekte „Pozityvi bendruomenė-raktas į sėkmę“. Mokiniai lankėsi „Merkury“ viešbutyje, susipažino su ten vykdoma veikla.

Poezija – o ir apskritai visos geros ir teisingos knygos - pasaulio vienu ypu nepakeis. Tačiau ją skaitantys ir rašantys pamažėle - keičiasi. Ima kiek skeptiškiau vertinti visuotinai priimtą pasaulio, žmogiškojo gyvenimo modelį. Pradeda jausti, jog po visa ta švytinčia tuštybės muge slypi šis tas daugiau – absoliutusis grožis, universali tvarka.

Lietuvos bibliotekininkų draugija šiemet skelbia „Bibliotekų knygų Kalėdas“. 2021 m. šūkis – Šventinis gerumas kartu su knyga. Kviečiame dalintis gerumu ir padovanoti gimnazijos bibliotekai naujų knygų.

Bibliotekininkės

Šiais metais minime Kalvarijos kraštui reikšmingą įvykį — Kalvarijos miesto savivaldos teisių suteikimo 230 metų sukaktį.

Lapkričio 12 d. Kalvarijos gimnazijos pirmokėliai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos pamokoje „Kur gyvena pasakos?“ Pamokos tikslas – ugdyti pozityvų skaitytojo santykį su grožiniu literatūros kūriniu etnokultūriniu aspektu: teatro raiškos priemonėmis plėtoti pažintį su pasakos žanru, atskleisti šio žanro unikalumą - sąsajas su buitiniu gyvenimu ir fantazijos galia, ugdyti kūrybiškumą.

Jau aštuntąjį kartą lapkričio 15 – 19 dienomis gimnazijos biblioteka dalyvavo kultūros projekte „Šiaurės  šalių literatūros savaitė“. Projekto tikslas -  puoselėti garsinio skaitymo ir šiaurietišką pasakojimo tradiciją, propaguoti Šiaurės šalių literatūrą ir prisidėti prie skaitymo skatinimo.

2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas. Lapkričio 16 dieną Kalvarijos gimnazijos mokiniai tapo TOLERANCIJOS MIESTO piliečiai.