Sausio 25 d. Kalvarijos gimnazijoje nuotoliniu būdu įvyko Olweus patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto ir MSG vadovų susitikimas, kuriame instruktorė Audronė Balčiūnienė pristatė 2020 m. elektroninės mokinių apklausos dėl patyčių paplitimo gimnazijoje rezultatus.

Lietuvoje įvairios šviečiamosios saugesnio interneto veiklos vyksta visą savaitę, organizuojant teminę akciją Saugesnio interneto savaitė.

Vadovaudamasi Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimu Nr. V – 3090„Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D-1

Kalvarijos savivaldybės 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje trečiąsias vietas laimėjo Joana Ceinorytė, IIc kl. mokinė, ir Meida Murauskaitė, IIIa kl. mokinė. Olimpiadai mokines ruošė lietuvių kalbos mokytojos metodininkės A.Ulevičienė ir V.Brogytė.

Lietuvos mokinių 32-osios informatikos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape Vilius Malinauskas, IV b kl. mokinys, laimėjo I vietą. Mokinį olimpiadai ruošė vyr.mokytojas Aušvydas Burinskas.

Gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2020 – Rudens sesija“. Mokiniai apdovanoti 6 medaliais, 76 diplomais, 16 padėkų. Iš viso konkurse dalyvavo 36 mokiniai. Mokinius dalyvauti konkurse paskatino pradinių klasių mokytojos E.Navickienė ir A.Lisauskienė.

Lietuvos mokinių 53 –osios biologijos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape Emilija Baliulytė, II b kl.mokinė, laimėjo II vietą, Denisas Jakunskas, I b kl.mokinys, - III vietą, Liepa Jankauskaitė, II c kl.mokinė, - III vietą, Domantas Budrevičius, IV a kl.mokinys, - III vietą, Eivina Kalvaitytė, IV b kl.mokinė, - III vietą, Gustė Puodžiūnaitė, IV b kl.mokinė, - III vietą. Mokinius olimpiadai ruošė biologijos mokytojos metodininkės Edita Kružikienė ir Rima Puzarienė.

Kalvarijos gimnazija 2020 m. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas - sveika bendruomenė“.

Sveikiname Vilių Malinauską, IV b klasės mokinį, Lietuvos mokinių 69-osios matematikos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape užėmusį III vietą. Mokinį olimpiadai ruošė matematikos mokytoja metodininkė Zita Valinčienė.