Gerb. tėveliai, 

Informuojame, kad vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D-204 „ Dėl 2016 metų diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose aprašu“ balandžio ir gegužės mėnesiais mūsų gimnazijoje bus vykdomi diagnostiniai/ standartizuoti testai 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams.

Gerb. gimnazijos bendruomenės nariai,

2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti mūsų gimnazijai, yra labai svarbus indėlis, turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, gerinant vaikų ugdymo kokybę. 2015 m.  2 procentų parama sudarė 1217,12 Eur, už kuriuos, gimnazijos tarybos pritarimu, įsigyjamos žaliuzės kabinetams ir kitoms ugdymo patalpoms Todėl kreipiuosi į kiekvieną iš Jūsų prašydama pervesti 2% pajamų mokesčio sumos Kalvarijos gimnazijai.

aha

Nuo 1967 m. pasaulyje balandžio 2-ąją dieną minimaTarptautinė  vaikų knygos diena. Kasmet išrenkama šios šventės šalis rėmėja. Šiemet  šventės rėmėjas – IBBY Brazilijos skyrius. Šalies rėmėjos rašytojas sukuria kreipimąsi į pasaulio skaitytojus, o dailininkas – plakatą.  Šių metų kreipimosi į pasaulio skaitytojus autorė -  rašytoja Luciana Sandori,  plakato autorius -  dailininkas ir rašytojas Ziraldo.