zydai

 studentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieli mokiniai, mokytojai ir tėveliai,

Rugsėjo 1-oji - tai viso gyvenimo šventė, kupina jaudulio ir gražių vilčių, kaskart naujas takelis į platų pažinimo kelią.

Būkite žingeidūs ir atviri iššūkiams, kurkite ir tobulėkite. Puoselėkite ir turtinkite mūsų krašto kultūrines tradicijas.

Telydi Jus abipusė pagarba ir draugiškumas, tevienija darnus komandinis darbas bei noras dalintis patirtimis ir atradimais.

Gražios mokslo ir žinių šventės bei sėkmingų mokslo metų starto!

rugsejo1

Kalvarijos savivaldybės administracija šiuo metu įgyvendina projektą ,,Kalvarijos gimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas". Investicinio projekto įgyvendinimui naudojamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytos 2016 metų kapitalo investicijų lėšos).

 

Kalvarijos gimnazijos 71-osios abiturientų laidos iškilminga brandos atestatų įteikimo šventė vyks 2016 liepos 14 d. 16 valandą gimnazijos sporto salėje.