Liepos 23 dieną į Kalvarijos gimnazijos brandos atestatų įteikimo šventę susirinko keturiasdešimt devyni 76 – osios laidos abiturientai ir jų draugai, tėvai bei artimieji, svečiai.

kokybes krepselis

Integruotos dalyko ir užsienio kalbos pamokos mokiniams sudaro puikias sąlygas pritaikyti dalykines kompetencijas praktinėse veiklose. Šiais mokslo metais 5b, 6b ir 8a klasių mokiniai turėjo integruotas dailės, fizikos, rusų kalbos pamokas.

kokybes krepselis

6 b klasės mokiniai mokslo metų pabaigoje nagrinėjo sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo temas anglų kalbos pamokose. Gegužės 6 d. nutolinę anglų kalbos pamoką pravedė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, tarptautinio skyriaus studentas Rohit Odela iš Indijos.

kokybes krepselis

Kiekvienais metais gegužės mėnesį Kalvarijos gimnazijoje vyksta Lietuvių kalbos savaitės renginiai. Šiais metais, užklupus pasaulinei covid-19 pandemijai, renginiai, skirti lietuvių kalbai, vyko šiek tiek kitaip – nuotoliniu būdu.

kokybes krepselis

Įgyvendinant Kokybės krepšelio uždavinį formuoti mokinių savivaldaus mokymosi įgūdžius palankioje ugdymo(si) aplinkoje, užtikrinant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėseną, birželio 21-25 dienomis Kalvarijos gimnazijoje 5, 6 ir 8 klasių mokiniams vyko integruoto patyriminio mokymosi kūrybinių dirbtuvių stovykla „Tapatybės su gimtuoju kraštu paieškos“.

AtmintiesKelias

Kalvarijos gimnazijos antrokų komandos 2a – „Atšvaitukai‘‘, 2b – „Šviesuoliukai“, 2c – „Boom“ dalyvavo respublikiniame projekte-konkurse „Augu saugus ir atsakingas“.

Projekto pagrindinis tikslas – ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją, kurti saugesnę aplinką.

Jau 9-us metus iš eilės Kalvarijos gimnazijos mokiniai dalyvauja respublikiniame konkurse „Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“.

Kasmet konkursui tema pasirenkama atsižvelgiant į tai, kokias tuos metus skelbia Lietuvos Respublikos Seimas ir tų metų aktualijas. 2021 metų konkurso tema „Kas žmogiuko širdyje“ (A. Matutis) pasirinkta norint didinti vaikų susidomėjimą Alytų garsinusio poeto Anzelmo Matučio kūryba, siekiant skatinti vaikus daugiau skaityti, domėtis knygomis, lavinti meninius, kūrybinius, tiriamuosius gebėjimus.