Vasario 16-oji – reikšminga diena kiekvienam lietuviui, kuris gerbia savo šalies praeitį. Šią dieną pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, garsiai paskelbęs pasauliui apie atsikūrusią Lietuvos valstybę.

Gimnazijos mokiniai kartu su pasaulio lietuviais minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16 –ąją. Vaikai gimtinę sveikino eilėmis, daina, piešiniu, nuotrauka...

 

Sausio 25 d. Kalvarijos gimnazijoje nuotoliniu būdu įvyko Olweus patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto ir MSG vadovų susitikimas, kuriame instruktorė Audronė Balčiūnienė pristatė 2020 m. elektroninės mokinių apklausos dėl patyčių paplitimo gimnazijoje rezultatus.

Lietuvoje įvairios šviečiamosios saugesnio interneto veiklos vyksta visą savaitę, organizuojant teminę akciją Saugesnio interneto savaitė.

Kalvarijos savivaldybės 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje trečiąsias vietas laimėjo Joana Ceinorytė, IIc kl. mokinė, ir Meida Murauskaitė, IIIa kl. mokinė. Olimpiadai mokines ruošė lietuvių kalbos mokytojos metodininkės A.Ulevičienė ir V.Brogytė.

Lietuvos mokinių 32-osios informatikos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape Vilius Malinauskas, IV b kl. mokinys, laimėjo I vietą. Mokinį olimpiadai ruošė vyr.mokytojas Aušvydas Burinskas.

Gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2020 – Rudens sesija“. Mokiniai apdovanoti 6 medaliais, 76 diplomais, 16 padėkų. Iš viso konkurse dalyvavo 36 mokiniai. Mokinius dalyvauti konkurse paskatino pradinių klasių mokytojos E.Navickienė ir A.Lisauskienė.

Lietuvos mokinių 53 –osios biologijos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape Emilija Baliulytė, II b kl.mokinė, laimėjo II vietą, Denisas Jakunskas, I b kl.mokinys, - III vietą, Liepa Jankauskaitė, II c kl.mokinė, - III vietą, Domantas Budrevičius, IV a kl.mokinys, - III vietą, Eivina Kalvaitytė, IV b kl.mokinė, - III vietą, Gustė Puodžiūnaitė, IV b kl.mokinė, - III vietą. Mokinius olimpiadai ruošė biologijos mokytojos metodininkės Edita Kružikienė ir Rima Puzarienė.

Kalvarijos gimnazija 2020 m. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas - sveika bendruomenė“.