Neformaliojo ugdymo būrelio „Emocijų lavinimo kūrybinės dirbtuvės“ nariai vasario mėnesį 1-5 klasių mokinius kvietė dalyvauti fotografijų konkurse „Mano emocijos“. Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius atpažinti savo ir kitų žmonių emocijas. Konkurse dalyvavo 27 moksleiviai.

Šiais mokslo metais Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus ugdytiniai dalyvauja „eTwinning“ projekte „Augu su pasaka“. Projekto tikslas – vaikų kūrybiškumo ugdymas ir glaudžių santykių su tėvais bei pedagogais kūrimas. Projekto metu stengiamasi padėti vaikams atrasti pasakos džiaugsmą ir išskirtinumą. Projekte dalyvauja virš 80 ugdymo įstaigų moksleivių.

Vasario 12 dieną Kalvarijos gimnazijos Ib ir Ic klasių gimnazistai dalyvavo raštingiausio devintoko konkurse ,,Klaidutis“, taip prisidėdami prie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyvos organizuoti renginius lietuvių kalbos dienoms paminėti.

Vasario 16-oji – reikšminga diena kiekvienam lietuviui, kuris gerbia savo šalies praeitį. Šią dieną pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, garsiai paskelbęs pasauliui apie atsikūrusią Lietuvos valstybę.

Gimnazijos mokiniai kartu su pasaulio lietuviais minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16 –ąją. Vaikai gimtinę sveikino eilėmis, daina, piešiniu, nuotrauka...

 

Sausio 25 d. Kalvarijos gimnazijoje nuotoliniu būdu įvyko Olweus patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto ir MSG vadovų susitikimas, kuriame instruktorė Audronė Balčiūnienė pristatė 2020 m. elektroninės mokinių apklausos dėl patyčių paplitimo gimnazijoje rezultatus.

Lietuvoje įvairios šviečiamosios saugesnio interneto veiklos vyksta visą savaitę, organizuojant teminę akciją Saugesnio interneto savaitė.

Kalvarijos savivaldybės 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje trečiąsias vietas laimėjo Joana Ceinorytė, IIc kl. mokinė, ir Meida Murauskaitė, IIIa kl. mokinė. Olimpiadai mokines ruošė lietuvių kalbos mokytojos metodininkės A.Ulevičienė ir V.Brogytė.

Lietuvos mokinių 32-osios informatikos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape Vilius Malinauskas, IV b kl. mokinys, laimėjo I vietą. Mokinį olimpiadai ruošė vyr.mokytojas Aušvydas Burinskas.