Kalvarijos gimnazijos 8 kl. mokiniai dalyvavo Tarptautiniame Pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrime ICCS (The International Civic and Citizenship Education Study), kurį vykdo tarptautinė organizacija IEA (International Association of the Evaluation of Educational Achievement) ir Nacionalinis egzaminų centras NEC Lietuvoje.

zydai

 studentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieli mokiniai, mokytojai ir tėveliai,

Rugsėjo 1-oji - tai viso gyvenimo šventė, kupina jaudulio ir gražių vilčių, kaskart naujas takelis į platų pažinimo kelią.

Būkite žingeidūs ir atviri iššūkiams, kurkite ir tobulėkite. Puoselėkite ir turtinkite mūsų krašto kultūrines tradicijas.

Telydi Jus abipusė pagarba ir draugiškumas, tevienija darnus komandinis darbas bei noras dalintis patirtimis ir atradimais.

Gražios mokslo ir žinių šventės bei sėkmingų mokslo metų starto!

rugsejo1