Grįžę po žiemos atostogų 1-4, 5-8, I-IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

Žiemos ( Kalėdų) atostogos pradinių klasių mokiniams baigiasi 2021 m. sausio 3d. , 5-8, I-IV kl. mokiniams – sausio 5d..

Kalvarijos gimnazijos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, skiriamos  atostogos:

Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-14
2021-01-03
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros 2021-06-07 2021-08-31

 

Kalvarijos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams skiriamos atostogos:

Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Rudens (Papildomos) 2020-11-17 2020-11-27
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23
2021-01-05
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros 2021-06-02 2021-08-31

 

Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus jungtinės  ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo grupės vaikams skiriamos atostogos:

Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23
2021-01-08
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros 2021-05-29 2021-08-31

 

BENDROSIOS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

Kalvarijos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kalvarijos gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kalvarijos gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

STANDARTIZUOTOS PRAŠYMŲ FORMOS

Prašymo ištaisyti asmens duomenis forma

Prašymo ištrinti asmens duomenis forma

Prašymo susipažinti su duomenimis forma

Asmuo turi teisę:

·       Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

·       Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;

·       Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;

·       Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;

·       Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;

·       Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

·       Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

 
1-2 klasių pamokų laikas:
 
1 pamoka 8.00 - 8.45 val.
 
2 pamoka 8.55 - 9.40 val. 
 
3 pamoka 9.55 - 10.40 val. 
 
4 pamoka 11.00 - 11.45 val.
 
5 pamoka 11.55 - 12.40 val.
 
6 pamoka 12.45 - 13.30 val.
 
 
3-4 klasių pamokų laikas:
 
1 pamoka 8.00 - 8.45 val.
 
2 pamoka 8.55 - 9.40 val.
 
3 pamoka 9.55 - 10.40 val.
 
4 pamoka 11.10 - 11.55 val.
 
5 pamoka 12.05 - 12.50 val.
 
6 pamoka 12.55 - 13.40 val.
 
7 pamoka 13.45 - 14.30 val.
 
 
Priešmokyklinės grupės ugdomųjų veiklų laikas:
 
 8.00 - 12.00 val.

 

Vadovėliai

Mokymo priemonės

 

2018 - 2019 m. m. archyvas

 

                       Sportiniai laimėjimai

Lietuvos mokyklų vaikinų Futsal žaidynių Lietuvos finalas

 2019 – 12 - 17

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Komanda

6 - 8

II vieta

 golas

A.Urbonas

Lietuvos mokyklų vaikinų Futsal žaidynių apskrities finalas

 2019 – 11 - 18

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Komanda

I - II

I vieta

 20191118

A.Urbonas

 

2018 - 2019 m. m. archyvas

 

                                Konkursai

52 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

 2020 – 04 - 18

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Gustė Adamavičiūtė

II a

III vieta

 

V. Brogytė

Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Sūduvos regiono turas

 2020 – 04 - 15

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Samanta Malinauskaitė

7 b

I vieta

 

A. Sinkevičius

Miglė Malinauskaitė 7 b II vieta   A. Sinkevičius

Kalvarijos savivaldybės mokinių meninio skaitymo konkursas

 2020 – 01 - 30

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Paulius Kasparavičius

7 b

I vieta

Paulius skait

V. Brogytė  

Regvita Kalinauskaitė II a I vieta Regvita skait V. Brogytė

Kalvarijos savivaldybės 9 -10 (I - II) klasių mokinių anglų kalbos konkursas

 2020 – 01 - 23

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Mindaugas Lietuvininkas

IIa

I vieta

AnglMindaugas

I. Adaškevičienė 

Lukas Lietuvininkas IIa II vieta AnglLukas I. Adaškevičienė
Fausta Šimilevičiūtė IIa II vieta AnglFausta I. Kaleinikienė 
Dominyka Vaitulionytė Ib III vieta AnglDominyka G. Guzavičienė

Kalvarijos savivaldybės mokinių jaunųjų filologų konkursas

 2020 – 01 - 15

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Gustė Adamavičiūtė

IIa

Laimėtoja

Guste

V. Brogytė    

                        

Lietuvos švietimo įstaigų vaikų ir mokinių vokiškų dainų festivalis 2019

 2019 – 12 - 06

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Meida Murauskaitė

II a

Laureatė

 Meida

Z. Jarimavičienė

V. Ramanauskaitė

I. Butova

Gabija Šimkutė II b Laureatė Gabija

 

Sūduvos – Dzūkijos regiono mokinių viktorina „pažink Lietuvos kariuomenę“

 2019 – 11 - 14

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Lukas Kubilius

II b

III vieta

 20191122

A.Babeckas

Respublikinė neįgaliųjų vaikų ir jaunimo meninės kūrybos paroda „Svajonių koliažai“

 2019 – 11 - 22

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Deimantė Burdulytė

III a

Padėka

 20191122

K.

Grabauskaitė

 

5 – 8 klasių respublikinis mokinių gebėjimų konkursas „Lietuvos gamtininkas“

 2019 – 10 - 24

Dalyvis

Klasė

Laimėjimas

Diplomas

Ruošė

Urtė Burinskaitė

6 c

III vieta

 20191024

R.Puzarienė

 

Naudinga informacija mokytojams

Pranešimas korepetitoriams

Kalvarijos gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kalvarijos gimnazijoje tvarkos aprašas

Kalvarijos gimnazijos konsultacinio centro veiklos aprašas

Rekomendacijos sistemingam mokinių mąstymo ir skaitymo įgūdžių formavimui

Pašalinių asmenų lankymosi Kalvarijos gimnazijoje tvarkos aprašas

Pedagoginių darbuotojų skatinimo tvarka

Kalvarijos gimnazijos mokinių mokymosi ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Kalvarijos gimnazijos mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos aprašas

Kalvarijos gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokytojų asocijacijos