Kas yra savivaldus mokymasis? Kaip savivaldžiai mokomasi? Dėl ko reikia savivaldaus mokymosi? Koks yra ryšys tarp besimokančios mokyklos ir savivaldaus mokymosi? Tokie klausimai buvo gvildenami Išlaužo pagrindinėje mokykloje (Prienų raj.) vykusioje konferencijoje „Mokyklos mokymosi dešimtmetis: link savivaldaus mokymosi“.

Pagrindinį pranešimą „Savivaldaus mokymosi link“ skaitė dr.A.M.Juozaitis, kuris analizavo savivaldaus mokymosi sąvoką, ją susiedamas su besimokančios mokyklos požymiais bei mokytojų ir mokinių motyvacijos aspektais. R.Žilinskienė, Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė, ir kiti pranešėjai dalijosi savivaldaus mokymosi įgyvendinimo patirtimis savo mokyklose. Darbo grupėse metu buvo aptariami praktiniai savivaldaus mokymosi planavimo ir organizavimo aspektai.

Konferencijoje sėmėsi patirties, tobulino savivaldaus mokymosi planavimo ir organizavimo gebėjimus gimnazijos direktorė D.Kavaliauskienė ir pavaduotoja ugdymui M.Alesiūtė.