Back

BENDROSIOS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

Kalvarijos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kalvarijos gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kalvarijos gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

STANDARTIZUOTOS PRAŠYMŲ FORMOS

Prašymo ištaisyti asmens duomenis forma

Prašymo ištrinti asmens duomenis forma

Prašymo susipažinti su duomenimis forma

Asmuo turi teisę:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).
Skip to content