Kiekvienais metais rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje švenčiama Europos kalbų diena. Ta proga rugsėjo 23 dieną bibliotekininkės II-ųjų klasių mokiniams surengė Kalbų viktoriną.

20160926 135608

Rugsėjo 26 d. gimnazijos Mokinių tarybos jaunimui pristatyta DofE programa. Jos esmė – įveikti asmeninius iššūkius, skatinti jaunus žmones tapti atsakingais, aktyviais piliečiais, prisidedančiais prie visuomenės gerovės.

Rugsėjo 23 d. gimnazijos Tolerancijos centro, Jungėnų pagrindinės mokyklos ir Sangrūdos gimnazijos istorijos mokytojai suorganizavo Lietuvos žydų genocido dienos paminėjimą - žygį " Gyvųjų žygis Kalvarijoje"

Kalvarijos gimnazijos 8 kl. mokiniai dalyvavo Tarptautiniame Pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrime ICCS (The International Civic and Citizenship Education Study), kurį vykdo tarptautinė organizacija IEA (International Association of the Evaluation of Educational Achievement) ir Nacionalinis egzaminų centras NEC Lietuvoje.

zydai

 studentai