Kalvarijos gimnazijoje nuo 2017 m. bus įgyvendinamas kino edukacinis projektas „Kino klubas“, kuris yra tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” dalis, vykdoma Didžiosios Britanijos kino edukacijos organizacijos „Film Literacy Europe”. Nacionalinis projekto koordinatorius - Lietuvos kino centras, projekto partneriai - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Lapkričio 22 d. vyko naujos LRT laidos "Lietuvos patriotai" filmavimas. Vaizdo įrašo laukite sausio mėn. , o Kalvarijos komanda tęs dalyvavimą toliau.

MB2

PYRAGAI

Gimnazijos bibliotekoje paminėjome Šiaurės šalių bibliotekų savaitę.

Lapkričio 9 dieną Kalvarijos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko pokalbis, kaip sekasi buvusiems darželio priešmokyklinės grupės vaikams mokytis gimnazijos pirmoje klasėje. Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo lopšelio- darželio „ Žilvitis“ direktorė Loreta Krasauskienė, pavaduotoja Janina Belevičienė , socialinė pedagogė Renata Dovydaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Vaičiulaitienė, auklėtojos  Vilma Vyšniauskienė, Rasa Dulinskienė, Ksavera Plečkaitienė, Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Milda Alesiūtė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Asta Pauliukonienė, psichologė Vaiva Dulinskienė, pirmokus mokančios mokytojos - Rasa Ražauskienė, Eglė Navickienė, Rasa Matulevičienė.

Knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti atsakyti į klausimus, spręsti problemas, jaustis stipresniam, kovoti už savo teises ir ateitį. Todėl šiemet akcija „Knygų Kalėdos“ atsiliepia į kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį. Šių metų akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą.

Lapkričio 14 d mūsų gimnazijoje paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Į tradicinę viktoriną ,,Pažink Lietuvos kariuomenę“, kurią organizavo istorijos mokytojas A. Babeckas,  atvyko 43 dalyviai iš Lazdijų raj. Veisiejų S. Gedos, Seirijų A. Žmuidzinavičiaus, Alytaus raj. Simno, Lazdijų M. Gustaičio, Kybartų K. Donelaičio, Marijampolės Sūduvos,  Šv. Cecilijos, Sangrūdos, Kalvarijos gimnazijų, Lazdijų raj. Šventežerio, Kučiūnų mokyklų bei Akmenynų pagrindinės mokyklos mokiniai. Kartu atvyko palaikymo komanda - 22 jaunieji Lazdijų šauliai ir jų vadovas, atsargos karininkas kapitonas Kęstutis Pileckas.

kraujas