visi 

Sausio 22 dieną Kalvarijos gimnazijos skaitykloje vyko baigiamasis integruotų patyriminių veiklų projekto „Anglija iš arčiau: pamačiau, pažinau, dalinuosi“ renginys, kuriame dalyvavo 6b, 8-ų ir I-ų gimnazijos klasių mokiniai.

Priesmokyklinetevai 1

SKELBIMASvisiems 1

Sausio 24 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės 9 – 12 (I- IV) klasių mokinių biologijos olimpiada.

Laimėtojais tapo:

Emilija Baliulytė, Ib klasės mokinė, - I vieta

Liepa Jankauskaitė, Ic klasės mokinė, - II vieta

Milda Dulinskaitė, IIa klasės mokinė, - I vieta

Fausta Šimilevičiūtė, IIa klasės mokinė, - II vieta

Domantas Budrevičius, IIIa klasės mokinys, - III vieta

Greta Burinskaitė, IVa klasės mokinė, - I vieta

Justė Klimaitė, IVa klasės mokinė, - II vieta

Ema Vitkauskaitė, IVa klasės mokinė, - III vieta

Mokinius olimpiadai ruošė biologijos mokytojos Rima Puzarienė ir Edita Kružikienė.

Sausio 23 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės 9 – 10 (I- II) klasių mokinių anglų kalbos konkursas.

Laimėtojais tapo:

Mindaugas Lietuvininkas, IIa klasės mokinys, - I vieta

Lukas Lietuvininkas, IIa klasės mokinys, - II vieta

Fausta Šimilevičiūtė, IIa klasės mokinė, - II vieta

Dominyka Vaitulionytė, Ib klasės mokinė, - III vieta

Mokinius konkursui ruošė anglų kalbos mokytojos Ingrida Adaškevičienė, Ingrida Kaleinikienė, Giedrė Guzavičienė.

Pirma

Sausio 20-24 dienomis Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Arūnė Vaičiūnaitė-Levuškinienė dalyvavo projekto „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA–V-715-04-0001) stažuotėje Airijoje - „Andragogika dirbant su pažengusiais ir nemotyvuotais: metodai, užduotys, vertinimo kriterijai“.

Pirma
Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti.

Sausio 21 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės 9 – 12 (I- IV) klasių mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos ir literatūros olimpiada. Geriausiai gimnazijai atstovavo šie gimnazistai:

Liepa Jankauskaitė, I c klasės mokinė, - I vieta

Meida Murauskaitė, II a klasės mokinė, - II vieta

Greta Burinskaitė, IV a klasės mokinė, - I vieta

Aivara Šitkauskaitė, IV b klasės mokinė, - II vieta

Gerarda Jocytė, III b klasės mokinė, - III vieta

Mokines olimpiadai ruošė lietuvių kalbos mokytojos Alma Ulevičienė, Vida Brogytė, Gitana Malinauskienė, Asta Grigaitienė.

Sausio 17 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės 9 – 12 (I- IV) klasių mokinių matematikos olimpiada. Lukas Zaveckas, IVb kl. mokinys, laimėjo III vietą.

Mokinį olimpiadai ruošė matematikos mokytoja metodininkė Zita Valinčienė.