Kalvarijos savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2017 m. liepos 5 d. pasirašė iš Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas" finansavimo sutartį.

Mokyklos „Jaunųjų istorikų“ būrelį lanko mokiniai, kurie domisi savo krašto, savo gimtinės  istorija, kaupia žinias olimpiadoms, konkursams, viktorinoms. Yra sakoma, kad geriau vieną kartą pamatyti,  negu keletą kartų išgirsti ar perskaityti knygose, todėl istorijos mokytojas A. Babeckas pakvietė būrelio ,,Jaunasis istorikas“ narius pakeliauti po mūsų krašto vietas. 

Spalio 9 d. gimnazijos pradinių klasių mokytojos dalyvavo seminare „STEAM laboratorijos panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“, kuris vyko Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje. Seminaro metu buvo pristatyta STEAM ugdymo kryptis, jos elementų integravimo į ugdymo procesą galimybės, įtaka ugdymo proceso kokybės gerinimui bei mokinių patirtinio  ugdymo stiprinimui. Vėliau Šaltinių mokyklos mokytojos dalinosi patirtimi, kaip ugdo savo mokinius patirtinio mokymosi metodais.

Kalvarijos gimnazijos mokiniai pertraukas leidžia aktyviai veikdami ir žaisdami.

Spalio 9 dieną III gimnazijos klasių mokinių ugdymo karjerai, pasirenkamojo dalyko, pamoka vyko netradicinėje aplinkoje.

Spalio 10 dieną Kalvarijos gimnazijos IV klasės mokiniai klasės valandėlės metu dalyvavo susitikimuose (pasirinktinai) su Marijampolės Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja  L. Barkauskiene ir Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos, Alytaus RKPKS, Marijampolės KPK poskyrio, vyresniuoju seržantu S. Paukštaičiu.

Spalio 4 d. 1a ir 1b klasių mokiniai vyko į  Virbalio Senųjų amatų centrą, kuriame dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kelias“. Mokiniai „praėjo“ visą duonos kelią - nuo žemės dirbimo iki duonos patekimo ant stalo.

“Augame demokratiški” (“Growing up to be Democratic”) - tai naujas tarptautinis projektas, prasidėjęs  2017 metų rugsėjį ir pasibaigsiantis 2019 metų birželį.

sveikinimas