Aktyviam ir kūrybingam laisvalaikio praleidimui š. m. spalio 30 d., lapkričio 2 - 3 d., nuo 10.00 iki 14.00 val., gimnazijoje organizuojama dienos stovykla – „Būk aktyvus!”. Į stovyklą kviečiami 2-5 klasių mokiniai.

Spalio 16-20 dienomis visoje Lietuvoje vyko Gėtės instituto, Vokietijos ambasados ir kitų rėmėjų organizuojama Vokiečių kalbos savaitė „Ö kaip vokiškai?„.

Šių metų spalio 19 dieną gimnazijos aktų salėje 5-8 klasių mokiniams vyko netradicinė pamoka „Japonija iš arčiau“.

Tęsiasi linksmasis mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas ,,Auginkime vieni kitus“.

Kalvarijos savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2017 m. liepos 5 d. pasirašė iš Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas" finansavimo sutartį.

Mokyklos „Jaunųjų istorikų“ būrelį lanko mokiniai, kurie domisi savo krašto, savo gimtinės  istorija, kaupia žinias olimpiadoms, konkursams, viktorinoms. Yra sakoma, kad geriau vieną kartą pamatyti,  negu keletą kartų išgirsti ar perskaityti knygose, todėl istorijos mokytojas A. Babeckas pakvietė būrelio ,,Jaunasis istorikas“ narius pakeliauti po mūsų krašto vietas. 

Spalio 9 d. gimnazijos pradinių klasių mokytojos dalyvavo seminare „STEAM laboratorijos panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“, kuris vyko Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje. Seminaro metu buvo pristatyta STEAM ugdymo kryptis, jos elementų integravimo į ugdymo procesą galimybės, įtaka ugdymo proceso kokybės gerinimui bei mokinių patirtinio  ugdymo stiprinimui. Vėliau Šaltinių mokyklos mokytojos dalinosi patirtimi, kaip ugdo savo mokinius patirtinio mokymosi metodais.

Kalvarijos gimnazijos mokiniai pertraukas leidžia aktyviai veikdami ir žaisdami.

Spalio 9 dieną III gimnazijos klasių mokinių ugdymo karjerai, pasirenkamojo dalyko, pamoka vyko netradicinėje aplinkoje.