Gegužės 30 d. 3-ųjų klasių mokiniai surengė ketvirtokams šventę. Vyturys, Pelėda ir Kodėlčius suorganizavo viktoriną, kurios metu patikrino ketvirtokų žinias, įgytas pradinėje mokykloje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitysime knygas, piešime, atliksime įvairias skaitymo užduotis, spręsime kryžiažodžius.

Jūsų lauksime darbo dienomis  9 val. – 14 val.

                                                                   Bibliotekininkės

Birželio 1 d. gimnazijos meniniai kolektyvai dalyvavo vaikų gynimo dienos minėjimo šventėje Kalvarijos mieste.

Gegužės 30d. IV kl. gimnazistai dalyvavo IV tarptautiniame angliškos dainos konkurse Baltstogės Dambrovoje, mokinius ruošė muzikos mokytoja metodininkė Sigutė Valentaitė -Rugienė.

Gegužės19 d. MT atstovai dalyvavo respublikinėje teorinėje- praktinėje konferencijoje „NUO ŽINIŲ – KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK“ , kuri vyko Vilkaviškio Salomėjos N...ėries pagrindinėje mokykloje. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Arūnė Vaičiūnaitė-Levuškinienė ir gimnazistai Andrius Lediajevas , Lukas Balyta, Teresė Pučinskaitė skaitė pranešimą ,, Mokinio kompetencijų tobulinimas netradicinėje veikloje ARBA Kodėl verta neužmiršti, kad mokykloje yra ne tik pamokos?".

 

1987 m. Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija paskelbė gegužės 31 – ąją Pasauline diena be tabako.

Jau penkerius metus iš eilės mūsų gimnazijos mokiniai kviečiami dalyvauti respublikiniame pradinių klasių, o šiais metais ir ikimokyklinukų, kūrybinių darbų konkurse „Augdamas kuriu ir tave kartu kviečiu". Šiemet konkursas skirtas Piliakalnių metams paminėti.

Įpusėjo projektas „Auginkime vieni kitus“, kuris yra skirtas draugystės ryšių puoselėjimui, saugesnės ir draugiškesnės aplinkos gimnazijoje kūrimui. Jo metu vyresnieji (Ia kl.) mokiniai tapo mažesniųjų (2b kl.) mokinių globėjais, vyresniaisiais draugais: žaisdami, kurdami ir veikdami kartu, vyresnieji rūpinosi silpnesniais bendruomenės nariais, kūrė draugystės ir pasitikėjimo ryšius, siekė įveikti patyčias.

Gegužės 19 dieną gimnazijoje su II-III klasių mokiniais susitiko buvusi gimnazijos abiturientė, šiuo metu URM Europos šalių departamento vyriausioji specialistė Laura Sajetauskaitė. Ji papasakojo apie Europos sąjungos struktūrą. Vyko mini viktorina. Šauniausiai atsakiusieji į klausimus gavo atminimo dovanėles. Laura papasakojo ir savo sėkmės istoriją. Buvo atsakyta į mokiniams rūpimus klausimus.