Spalio 9 d. gimnazijos pradinių klasių mokytojos dalyvavo seminare „STEAM laboratorijos panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“, kuris vyko Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje. Seminaro metu buvo pristatyta STEAM ugdymo kryptis, jos elementų integravimo į ugdymo procesą galimybės, įtaka ugdymo proceso kokybės gerinimui bei mokinių patirtinio  ugdymo stiprinimui. Vėliau Šaltinių mokyklos mokytojos dalinosi patirtimi, kaip ugdo savo mokinius patirtinio mokymosi metodais.

Kalvarijos gimnazijos mokiniai pertraukas leidžia aktyviai veikdami ir žaisdami.

Spalio 9 dieną III gimnazijos klasių mokinių ugdymo karjerai, pasirenkamojo dalyko, pamoka vyko netradicinėje aplinkoje.

Spalio 10 dieną Kalvarijos gimnazijos IV klasės mokiniai klasės valandėlės metu dalyvavo susitikimuose (pasirinktinai) su Marijampolės Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja  L. Barkauskiene ir Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos, Alytaus RKPKS, Marijampolės KPK poskyrio, vyresniuoju seržantu S. Paukštaičiu.

Spalio 4 d. 1a ir 1b klasių mokiniai vyko į  Virbalio Senųjų amatų centrą, kuriame dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kelias“. Mokiniai „praėjo“ visą duonos kelią - nuo žemės dirbimo iki duonos patekimo ant stalo.

“Augame demokratiški” (“Growing up to be Democratic”) - tai naujas tarptautinis projektas, prasidėjęs  2017 metų rugsėjį ir pasibaigsiantis 2019 metų birželį.

sveikinimas

   Rugsėjo 27 dieną bibliotekoje vyko 5-6 klasių mokinių popietė „Įdomiausios knygos iliustracija“.

Visą rugsėjo mėnesį gimnazijos pradinių klasių mokiniai kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste aktyviai dalyvavo linksmose rytinėse mankštose ir akcijoje „Apibėk mokyklą“, kurios iniciatorius Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras.