Kalvarijos gimnazija įgyvendinusi   ,,Mokyklos– Europos Parlamento ambasadorės" programos reikalavimus įgijo Europos Parlamento ambasadorės vardą.

Birželio 1-2, 5 dienomis gimnazijoje svečiavosi būsimi pirmokėliai.

Džiaugiamės mūsų gimnazijos pergalėmis futbolo aikštėse ir sveikiname tapus apskrities čempionais!

Gegužės 30 d. 3-ųjų klasių mokiniai surengė ketvirtokams šventę. Vyturys, Pelėda ir Kodėlčius suorganizavo viktoriną, kurios metu patikrino ketvirtokų žinias, įgytas pradinėje mokykloje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitysime knygas, piešime, atliksime įvairias skaitymo užduotis, spręsime kryžiažodžius.

Jūsų lauksime darbo dienomis  9 val. – 14 val.

                                                                   Bibliotekininkės

Birželio 1 d. gimnazijos meniniai kolektyvai dalyvavo vaikų gynimo dienos minėjimo šventėje Kalvarijos mieste.

Gegužės 30d. IV kl. gimnazistai dalyvavo IV tarptautiniame angliškos dainos konkurse Baltstogės Dambrovoje, mokinius ruošė muzikos mokytoja metodininkė Sigutė Valentaitė -Rugienė.

Gegužės19 d. MT atstovai dalyvavo respublikinėje teorinėje- praktinėje konferencijoje „NUO ŽINIŲ – KOMPETENCIJŲ UGDYMO LINK“ , kuri vyko Vilkaviškio Salomėjos N...ėries pagrindinėje mokykloje. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Arūnė Vaičiūnaitė-Levuškinienė ir gimnazistai Andrius Lediajevas , Lukas Balyta, Teresė Pučinskaitė skaitė pranešimą ,, Mokinio kompetencijų tobulinimas netradicinėje veikloje ARBA Kodėl verta neužmiršti, kad mokykloje yra ne tik pamokos?".