Kalvarijos gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2017 m. Darbuotojų sk.

2018 m.

II-as ketvirtis

 Direktoriaus pavaduotojas 3 1202,00 4 1153,09
 Mokytojas 2 604,00 2 740,32
 Vyresnysis mokytojas 24 752,00 36 741,01
 Mokytojas metodininkas 29 795,00 23 1060,36
 Kiti pedagoginiai darbuotojai 6 646,00 6 735,33
 Kultūros darbuotojai 3 529,00 3 615,75
 Kiti darbuotojai 31 431,00 31 484,92