Kalvarijos gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2016 m. Darbuotojų sk.

2017 m.

I-as ketvirtis

 Direktorius 1 1564 1 1554
 Direktoriaus pavaduotojas 4 992 4 1108
 Mokytojas 4 582 4 555
 Vyresnysis mokytojas 35 679 35 698
 Mokytojas metodininkas 28 730 28 713
 Kiti pedagoginiai darbuotojai 8 573 8 585
 Kultūros darbuotojai 3 496 3 522
 Kiti darbuotojai 33 297 33 303