Kalvarijos gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2016 m. Darbuotojų sk.

2017 m.

III-as ketvirtis

 Direktoriaus pavaduotojas 4 992 3 1202
 Mokytojas 4 582 2 604
 Vyresnysis mokytojas 35 679 29 752
 Mokytojas metodininkas 28 730 24 795
 Kiti pedagoginiai darbuotojai 8 573 6 646
 Kultūros darbuotojai 3 496 3 529
 Kiti darbuotojai 33 297 31 431