Spausdinti

 

Kalvarijos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Kalvarijos gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Kalvarijos gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Kalvarijos gimnazijos konsultacinio centro veiklos aprašas

Kalvarijos gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo tvarkos aprašas

Kalvarijos gimnazijos mokymosi pasiekimų gerinimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Kalvarijos gimnazijos gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa

Kalvarijos gimnazijos mokinių pamokų lankomumo priežiūros ir kontrolės tvarka

Kalvarijos gimnazijos mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš gimnazijos teritorijos tvarkos aprašas

Kalvarijos gimnazijos 2017 metų krizių valdymo priemonių planas

Kalvarijos gimnazijos socialinės pedagogines pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kalvarijos gimnazijoje tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos 2016 metų ataskaita