Ugdymo laikotarpių - trimestrų - trukmė 1-4 klasių mokiniams:

Trimestrai Prasideda Baigiasi
Pirmasis 2018 – 09 – 03 2018 – 11 – 30
Antrasis 2018 – 12 - 01 2019 - 02 – 28
Trečiasis 2019 – 03 - 01 2019 – 06 - 07

 

Ugdymo laikotarpių - trimestrų - trukmė 5-8, I-II, III klasių mokiniams:

Trimestrai Prasideda Baigiasi
Pirmasis 2018 – 09 – 03 2018 – 12 – 07
Antrasis 2018 – 12 - 10 2019 - 03 – 08
Trečiasis 2019 – 03 - 12 2019 – 06 - 22

 

Ugdymo laikotarpių - trimestrų - trukmė IV klasių mokiniams:

Trimestrai Prasideda Baigiasi
Pirmasis 2018 – 09 – 03 2018 – 12 – 07
Antrasis 2018 – 12 - 04 2019 - 03 – 08
Trečiasis 2019 – 03 - 12 2019 – 05 - 25

 

Atostogos 1 – 4 klasių mokiniams:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2018 – 10 – 29 2018 – 11 – 02
Žiemos (Kalėdų) 2018 – 12 – 27 2019 – 01 – 02
Žiemos atostogos 2019 – 02 – 18 2019 – 02 – 22
Pavasario (Velykų) 2019 – 04 – 23 2019 – 04 – 26
Vasaros 2019 – 06 – 10 2019 – 08 – 31

 

 

Atostogos 5 – 8, I – II, III – IV klasių mokiniams:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2018 – 10 - 29 2018 – 11 – 02
Žiemos (Kalėdų) 2018 – 12 - 27 2019 – 01 – 02
Žiemos 2019 – 02 - 18 2019 - 02 - 22
Pavasario (Velykų) 2019 – 04 - 23 2019 – 04 – 26
Vasaros 2019 – 06 - 25 2019– 08 – 31

 

Ugdymo organizavimas paskelbus ekstremalią situaciją ar dėl šalčio

Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingą epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo, gimnazijos direktorius priima sprendimą dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus direktorius informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

Jei oro temperatūra yra 20 laipsnių ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti pradinių klasių ir 5 klasių mokiniai.

Jei oro temperatūra yra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 6-8, I-II, III-IV klasių mokiniai.

Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo grupės gimnazijoje ir Jusevičių skyriuje organizuojamos pagal V modelį, vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliais, patvirtintais kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. T-134.

Jungtinėje vaikų grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai (6 m.) su ikimokyklinio amžiaus vaikais (3-4-5 m.). Grupės veiklos trukmė – 4 val. Minimalus vaikų skaičius – 10, maksimalus – 20. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas diferencijuoja ugdymo procesą ir pritaiko skirtingo amžiaus vaikams, vykdydamas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai