Spausdinti

 

Kalvarijos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 

KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ, UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, 2012 m.

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo pakeitimas, 2014 m.

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo pakeitimas, 2015 m.