20171231 Padėka gimnazijos bibliotekai už dalyvavimą Šiaurės šalių bibliotekų savaitei
2 Padėka Inesai Karalienei už dalyvavimą šalies mokinių ir kelionių maratone "Lietuva - piliakalnių šalis
1 Padėka Astai Pauliukonienei už dalyvavimą šalies mokinių ir kelionių maratone "Lietuva - piliakalnių šalis"
20171128 Padėka Kalvarijos gimnazijai už prisijungimą prie pilietinės iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną.
20171122 Padėka Eglei Navickienei už 14-ojo tarptautinio informatikos ir informacijo mąstymo konkurso "Bebras" vykdymą Kalvarijos gimnazijoje.
20171117 Padėka Kalvarijos gimnazija už dalyvavimą 4-ajame Solidarumo bėgime
20170927 Padėka mokytojai Ilonai Čirvinskienei už prisidėjimą prie KINGS olimpiados organizavimo ir padėjimo mokiniams pasiekti puikių akademinių rezultatų tarptautiniame konkurse
2 Padėka Arūnei Vaičiūnaitei-Levuškinienei už dalyvavimą jaunių seminare "History discovers"
1 Padėka Renatai Vaitulionienei už dalyvavimą jaunių seminare "History discovers"
1 Europos Parlamento jaunesniajai ambasadorei Teresei Pučinskaitei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
1 Europos Parlamento jaunesniajai ambasadorei Ievai Radzevičiūtei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
1 Europos Parlamento jaunesniajai ambasadorei Livetai Šikarskaitei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
1 Europos Parlamento vyresniajai ambasadorei Arūnei Vaičiūnaitei-Levuškinienei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
20170602 Padėka Inesai Karalienei už kūrybinės saviraiškos skatinimą dalyvaujant 5-ajame res[ublikiniame kūrybinių darbų konkurse "Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu"
1 Diplomas Kalvarijos gimnazijos komandai už nuoširdų ir puikų dalyvavimą 2017m. balandžio 28d. konkurse "Jūrų keliais 2017"
2 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokytojai Renatai Vaitulionienei už nuoširdų indėlį ruošiant gimnazijos komandą respublikiniam konkurse "Jūrų kelias - 2017"
3 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokytojai Rasai Brokienei už nuoširdų indėlį ruošiant gimnazijos komandą respublikiniam konkurse "Jūrų kelias - 2017"
20170501 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą Marijampolės regiono gimnazijų šventėje.
20170412 Padėka OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinatorei Editai Kružikienei už nuoširdų darbą, asmeninę iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą koordinuojant Olweus patyčių prevencijos programos vykdymą
20170328 Padėka Inai Šatienei už bendradarbiavimą akcijoje "Knygų Kalėdos"
20170320 Padėka Kristinai Grabauskaitei už mokinių paruošimą kūrybinių darbų konkursui "Padėka Islandijai"
20170319 Padėka Daivai Vaitkevičienei už mokinių paruošimą kūrybinių darbų konkursui "Padėka Islandijai"
20170318 Padėka Aušvydui Burinskui už mokinių paruošimą ir dalyvavimą Suvalkijos krašto dr. J. P. Kazicko moksleivių programavimo ir IT taikymo konkurse  Vilkaviškio "Aušros" gimnazijoje
20170131 1 Padėka Inai Šatienei, paruošusiai nugalėtojus Šalies mokinių kraštotyriniame-kūrybiniame konkurse "Senų knygų, rankraščių lobiai bibliotekoje"
20170131 Padėka Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centrui už parengtą pristatymą bei dalyvavimą nacionalinėje konferencijoje "Istorijas pasakoja daiktai"
20170124 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje "Atmintis gyva, nes liudija"
20161025 Padėka Sigutei Valentaitei-Rugienei už kūrybiškas idėjas ir jų įgyvendinimą rengiant Lietuvos moksleivių dainų šventės "Tu mums viena" programą, už kultūros vertybių puoselėjimą ir perteikimą Lietuvos jaunimui
201610251 Padėka Kalvarijos gimnazijai už nuošidrų bendradarbiavimą ir padonavotus pasirodymus
20161018 Padėka Kalvarijos gimnazijos ansamblio vadovei Sigutei Valentaitei-Rugienei už dalyvavimą 8-ajame Dzūkijos partizanų dainų festivalyje "Laisvės kelias"
20161012 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą draugiškame gamtai konkurse "kamštelių vajus 2016"
20160530 Padėka Arūnei Vaičiūnaitei-Levuškienei už dalyvavimą Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos, Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos mokytojų asocijacijos organizuojamame Nacionaliniame mokinių konkurse "Praeities stiprybė - dabarčiai".
20160530 Padėka Zitai Valinčienei už konkurso Kengūra 2016 organizavimą.
10 Padėka Jurgitai Jakubonytei už aktyvų dalyvavimą organizuojant Lenkijos-Lietuvos III-IV kl. mokinių dailės darbų konkursą "Mūsų žemė - praeityje, šiandien ir ateityje".
9 Padėka Eglei Navickienei už gabių mokinių ugdymą.
8 Padėka Kalvarijos gimnazijai už indėlį ruošiant mokinius, kurie sėkmingai studijuoja Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.
7 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokinių tarybai, kuri pateko į geriausiųjų trejetuką.
6 Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėka už dalyvavimą edukaciniame konkurse - protų mūšyje "Kartu mes Lietuva".
5 Padėka už dalyvavimą nacionalinėje karjeros savaitėje.
4 Padėka Kalvarijos gimnazijai už bendradarbiavimą įgyvendinant projektą "Mokyklų muziejuose saugomų archeologinių radinių paieška ir katalogizavimas".
3 Padėka Aušvydui Burinskui už moksleivių parengimą Suvalkijos krašto dr. Juozo Petro Kazicko programavimo ir informacinių technologijų taikymo konkursui.
2 Padėka už dalyvimą nacionaliniame edukaciniame projekte "Kas buvo Čijunė Sugihara?".
1 Padėka Teresei Pučinskaitei už aktyvų dalyvavimą V.Į. "Sveikatingumo idėjos" ir "Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos "Apskritas stalas" organizuojamuose renginiuose ir už muzikinius pasirodymus juose.