Mokinių taryba – gimnazijoje nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.

Mokinių tarybos veiklos kryptis nustato gimnazijos mokinių tarybos veiklos reglamentas, veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

1.  Inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, organizuoja savanorių judėjimą.

2.  Teikia siūlymus dėl ugdymo (si) organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės pilietinės veiklos organizavimo.

3.  Dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į gimnazijos tarybą.

4.  Teikia kandidatą į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, savivaldybės mokinių tarybą.

 

Mokinių tarybos veiklos reglamentas

 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Funkcijos
1.    Pučinskaitė Teresė IIIa Pirmininkė
2.    Balyta Lukas IIIb Narys
3.    Balsytė Lauryna IIa Narė
4.    Grabauskaitė Greta IIIa Narė
5.    Greblikaitė Gabrielė Ib Narė
6.    Juoskaistė Deimantė Ib Narė
7.    Lediajevas Andrius IIc Narys
8.    Maziliauskaitė Evelina IIIb Narė
9.    Navickaitė Elina IIIa Narė
10. Palionis Gytis IIIa Narys
11. Praslauskaitė Laura IIIa Narė
12. Radzevičiūtė Ieva IIc Narė
13. Ražinskaitė Gabrielė IIc Narė
14. Šikarskaitė Liveta IIIa Narė
15. Žemaitytė Rūta IIIb Narė
  Vaičiūnaitė-Levuškinienė Arūnė   Koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Mokinių tarybos veiklos planas