Kalvarijos savivaldybės administracija šiuo metu įgyvendina projektą ,,Kalvarijos gimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas". Investicinio projekto įgyvendinimui naudojamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (Valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytos 2016 metų kapitalo investicijų lėšos).

Projekto tikslas - modernizuoti Kalvarijos gimnazijos pastato vidaus patalpas, sudaryti tinkamas ugdymo veiklos sąlygas, užtikrinti sveikas, patogias ir saugias mokinių mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygas.

Projekto uždavinys - modernizuoti Kalvarijos gimnazijos pastato vidaus patalpas, esančias J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija.

Bendra projekto vertė - 130 000 Eur, 100 proc. finansuojami iš Lietuvos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų.

Įgyvendinus investicijų projekte numatytus mokyklos vidaus patalpų modernizavimo darbus pagerės komforto, higienos ir saugumo sąlygos.

Rangos darbus atlieka uždaroji akcinė bendrovė „ALKOR".