Š. m. vasario 24 d. grupė mokinių iš Kalvarijos ir Sangrūdos gimnazijų dalyvavo edukacinėse anglų k. veiklose Vilniuje. Jie, lydimi lietuvių kalbos mokytojos Viktorijos Grigaitienės ir  anglų kalbos mokytojos Vaidos Kelmelienės, apsilankė JAV ambasadoje, kur išklausė paskaitą anglų kalba apie Amerikos demokratiją ir rinkimų sistemą bei dalyvavo diskusijoje. Gabija Rimkutė (6a), Mantė Stankevičiūtė (Ic) ir Žygimantas Ražinskas (Ib) gavo simbolines dovanas už aktyvų įsitraukimą į diskusiją.
Vėliau mokiniai stebėjo spektaklį anglų k. Frankenšteinas (TNT Britain) Šokio teatre ir dalijosi įspūdžiais.

2020 02 24 PAO Stealys Presentation to Students of Kalvarija Gymnasium AmCent 14