Jus02 16 1

Vasario 14-ąją vis iš naujo mokomės vertinti ir jausti savo istoriją. 2020 m. vasario 14 d. Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje ugdymo grupėje „Šypsenėlė“ vyko Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Mano gimtinė – Lietuva“.

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti Jusevičių skyriuje renginiai vyko visą savaitę.  Grupėje buvo iškabinti informaciniai stendai apie istoriją, vaikučiai buvo supažindinami su svarbiomis Lietuvai istorinėmis datomis, asmenybėmis. Klausėsi ir grožėjosi nepaprastais Tėvynės vaizdais, kūrė akrostichą iš žodžio LIETUVA. Mokytoja pasveikino visus su švente ir pakvietė vaikučius kartu sugiedoti Lietuvos himną. Vaikučiai deklamavo gražiausias eiles apie Lietuvą, dainavo daineles, šoko. Per ugdymo veiklas vaikučiai gamino kūrybinius darbelius skirtus Lietuvai. Stebino vaikučių išradingumas, pastabumas ir kūrybinė fantazija. Su džiaugsmu ugdytiniai išsakė savo nuomonę, ką kiekvienam reiškia Lietuvos Valstybės atkūrimo diena.

Jus02 16

Jus 02 16 3