Pradinių klasių IT kabinetas

Gimnazijoje jau nuo rugsėjo veikia gamtamokslinė laboratorija pradinių klasių mokiniams. Joje gausu mokymo priemonių, gautų dalyvaujant projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Mokinukai laboratorijoje gali ne tik stebėti, bet ir tirti, matuoti, sverti, konstruoti, atlikti nesudėtingus bandymus. Čia vyksta ne tik pamokos, bet ir metodiniai užsiėmimai savivaldybės pradinių klasių mokytojams.

Po žiemos atostogų pradinukų laukia dar viena staigmena – naujutėlis informacinių technologijų kabinetas. Čia mokiniai galės įgyti skaitmeninės kompetencijos pagrindus, įvaldyti informatinio mąstymo elementus, mokysis kaupti, apdoroti, pristatyti informaciją, galbūt net programuoti.
Kurdami šiuolaikines mokymo(si) erdves gimnazijoje, siekiame ugdyti ateities žmogų, gebėsiantį kurti dar labiau išmanų pasaulį.

laboratorija

priem11

priem22

IT kabinetas