pirma

Vasario 18 d. Kalvarijos lopšelyje - darželyje ,, Žilvitis“ vyko metodinis pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasitarimas.

Gimnazijos pradinių klasių mokytojos Inesa Karalienė, Asta Pauliukonienė, Jurgita Jakubonytė, specialioji pedagogė Kristina Grabauskaitė aptarė buvusių darželio auklėtinių adaptacijos problemas, pasiekimus, gebėjimus, iškylančias problemas. Pedagogės pasidžiaugė, kad vaikai pirmajai klasei paruošiami pakankamai gerai. Kartu su darželio pedagogėmis aptarta, kaip formuoti vaikų socialinius emocinius įgūdžius siekiant išvengti sunkesnių adaptacijos problemų mokykloje.

antra

trecia

ketvirta