Rugsėjis mus visus sugrąžina iš vasaros. Rugsėjo 2-oji - tai šventė, kuri paliečia kiekvieną iš mūsų. Vaikučiai, lydimi tėvelių, nešini rudeninėmis gėlėmis, rinkosi į Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyrių. Po ilgų vasaros atostogų į Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyrių vėl sugrįžo vaikučių klegesys, šypsenos ir juokas. Džiugu buvo matyti tokį gausų būrį gerai nusiteikusių tėvelių, nedrąsių vaikučių.

Su gražia mokslo metų pradžios švente visus pasveikino Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės „Šypsenėlė“ mokytoja Loreta Vasikonytė ir mokytojos padėjėja Dale Zaveckiene. Džiugu, kad galėsime vaikučiams atiduoti savo išmintį, suteikti galimybę stebėti medį, gėlę, saulę, dalintis džiaugsmais, patirtimi, užduočių ir kitokių idėjų ieškojimais. Linkime, kad rugsėjo takelis, atvedęs vaikučius į Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyrių, būtų šviesus, lygus ir linksmas, o tėveliams - didelės kantrybės.

Mokytojos pasidžiaugė, kad visi sveiki, džiugios nuotaikos ir palinkėjo darbingų ir kūrybiškų, o svarbiausia - saugių mokslo metų. Po visų sveikinimų tėveliai ir vaikučiai dalijosi vasaros įspūdžiais, gėrėjosi mokslo metams gražiai papuoštomis patalpomis bei susipažino su visomis naujovėmis.