Kovo 13 d. pradinių klasių mokytojos viešėjo  Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje. Jos stebėjo atvirą pamoką 3 klasėje, kurią vedė pradinių klasių mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė. Mokytoja dirba labai novatoriškai - ugdymo procesą organizuoja visuminio ugdymo principu, integruoja mokomuosius dalykus, o mokinių veiklą skirsto įvairios trukmės periodais. Šį vizitą paskatino pati prelegentė, kai neseniai mūsų gimnazijos mokytojoms skaitė paskaitą „XXI amžiaus pamoka“. 

Stebėtos pamokos metu, mokiniai apibendrino keletą savaičių nagrinėtą temą „Mano Lietuva“, kurią sudarė 6 potemės, susijusios su Lietuvos istorija, gamta, įžymiomis asmenybėmis, kalba. Mokytoja pristatė užduotį ir vertinimo kriterijus.  Mokiniai dirbo grupėmis.  Mokinių grupės kūrė pristatymus, sugalvojo bendraklasiams klausimus. Pristatymo metu mokiniai vieni kitus vertino, papildė atsakymus, taisė klaidas. Veikla truko 60 minučių, tačiau iki pat pabaigos daugelis mokinių išliko aktyvūs ir motyvuoti.

 Reflektuodamos stebėtas veiklas, mokytojos akcentavo, jog mokiniai buvo įtraukti į aktyvią integruotą veiklą, kuri pagrįsta aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymu. Sėkmingą mokinių darbą ir rezultatus sąlygoja tikslingai parinkta aktyviųjų metodų ir priemonių gausa (darbas grupėmis, pristatymo, klausimų kūrimas, raktinių žodžių nustatymas), puikus klasės valdymas, pozityvus klasės bendruomenės mikroklimatas, laiko vadyba, vertinimo ir įsivertinimo sistema. Kiekvienas klasės mokinys turi galimybę naudotis IKT, o įvairių programų dėka mokymasis yra patrauklus ir  žaismingas. Mokiniai – mokytojo įdirbio, profesionalumo atspindys. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę pasisemti puikių idėjų, kokia turėtų būti šiuolaikinė pamoka.

DSC 0003

DSC 0007

DSC 0021

DSC 0027