2017 m. lapkričio 22 d. 6 b  klasės mokiniai dalyvavo integruotų mokomųjų dalykų veiklos dienoje Valdovų rūmuose, Vilniuje. Pamokos tikslas - pažinti savo šalies istoriją ir sostinės išskirtinumą valstybės gyvenime bei ugdyti šiandieninio gyvenimo suvokimą per praeities pažinimą.

Mokiniai dalyvaudami edukacinėse veiklose ugdėsi dalykines kompetencijas, susidarė vaizdinius apie istorinę savo šalies praeitį, suvokė chronologinę įvykių seką bei  mokėsi pagarbos  praeities kartų kultūriniam palikimui. Pirmoje veiklos dalyje mokiniai sužinojo apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos ir jos teritorijos raidą valstybės bei Europos istorijos kontekste. Pasivaikščioję po įspūdingą archeologinį rezervatą, kurį gaubia atkurtas Valdovų rūmų pastatas, apžiūrėjo išlikusius autentiškus mūrus ir per 20 metų archeologų aptiktus unikalius radinius, pasakojančius apie mūsų istoriją. Pamoka buvo tęsiama atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicijoje, kuri  atvedė  į menes su istoriniais vėlyvosios gotikos, Renesanso ir ankstyvojo baroko reprezentaciniais interjerais.

Mokiniai mokėsi išskirti svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius ir kultūros pasiekimus, susipažinę su valdovų buitimi, rūmų statybos medžiagomis, mokėsi apskaičiuoti ir išdėstyti chronologines sekas. Edukacinėse erdvėse galėjo naudosis šiuolaikinėmis IKT priemonėmis, sužinojo lietuvių ir užsienio kalbų vartojimo raidą ir ypatumus Lietuvoje. Atlikę užduotis edukacinės veiklos metu,  mokiniai naujai įgytas žinias bei gebėjimus  mokės pritaikyti pamokų metu.

20171122 111446

20171122 113307

20171122 113356