Spalio 9 d. gimnazijos pradinių klasių mokytojos dalyvavo seminare „STEAM laboratorijos panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“, kuris vyko Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje. Seminaro metu buvo pristatyta STEAM ugdymo kryptis, jos elementų integravimo į ugdymo procesą galimybės, įtaka ugdymo proceso kokybės gerinimui bei mokinių patirtinio  ugdymo stiprinimui. Vėliau Šaltinių mokyklos mokytojos dalinosi patirtimi, kaip ugdo savo mokinius patirtinio mokymosi metodais.

Dar daugiau veiklų alytiškės pristatė vaizdinėse pateiktyse:  refleksoterapinį  KNEIPP taką, edukacines išvykas, bendradarbiavimą su Alytaus lopšeliu-darželiu „Šaltinėlis“, susitikimus su žymiomis Lietuvos asmenybėmis.

Kalvarijos gimnazijos mokytojos turėjo galimybę išbandyti praktines veiklas Šaltinių pagrindinės  mokyklos  laboratorijoje: susipažino su esančiomis priemonėmis ir įranga, jų paskirtimi ir panaudojimo galimybėmis  patirtiniam ugdymui įvairių dalykų pamokose. Pačios atliko kūrybines užduotis, susijusias su lietuvių  kalbos ir pasaulio pažinimo integracija.

Seminaro refleksijoje buvo akcentuojama, jog mokymas be vadovėlio yra iššūkis, bet kartu ir galimybė mokiniams mokytis, o mokytojams mokyti,  kitaip – prasmingiau, patraukliau, įdomiau. Nuo pirmųjų klasių mokymą grindžiant patyrimais, eksperimentais, bandymais, efektyviau ugdomi praktiniai mokinių gebėjimai bei vykdomas jų profesinis orientavimas. Patirtinio ugdymosi metodai turėtų paskatinti mokinius ateityje rinktis tiksliuosius, gamtos ir technologijų mokslus. Šiandien šių sričių specialistų  poreikis išaugęs ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

20171016 144344

IMAG2177

IMAG2200

IMAG2220

IMG997