Gegužės 30 d. 3-ųjų klasių mokiniai surengė ketvirtokams šventę. Vyturys, Pelėda ir Kodėlčius suorganizavo viktoriną, kurios metu patikrino ketvirtokų žinias, įgytas pradinėje mokykloje.

Skambant dainoms, trečiokai įteikė būsimiesiems penktokams prisiminimo dovanėles. Gimnazijos direktorė Dijana Kavaliauskienė išdalijo pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus.

P5312476