Įpusėjo projektas „Auginkime vieni kitus“, kuris yra skirtas draugystės ryšių puoselėjimui, saugesnės ir draugiškesnės aplinkos gimnazijoje kūrimui. Jo metu vyresnieji (Ia kl.) mokiniai tapo mažesniųjų (2b kl.) mokinių globėjais, vyresniaisiais draugais: žaisdami, kurdami ir veikdami kartu, vyresnieji rūpinosi silpnesniais bendruomenės nariais, kūrė draugystės ir pasitikėjimo ryšius, siekė įveikti patyčias.

Projekto metu vyko įvairios veiklos: žaidėme bendrus žaidimus, sportavome, šventėme vaikų Mažąsias velykėles, kūrybingai atlikome mokytojų paruoštas užduotis, patikrinančias draugiškumą ir pagarbą vienas kitam ir kt. Svarbiausias pasiektas rezultatas – draugiški dalyvių santykiai, saugesnės aplinkos kūrimas, turiningas ir kūrybingas mokinių užimtumas. Veiklas ruošė ir su mokiniais dirbo klasių auklėtojos I.Karalienė ir I.Kaleinikienė. Joms padėjo socialinė pedagogė R.Vaitulionienė. Ačiū dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir puikias akimirkas, praleistas kartu. Smagių atostogų ir iki pasimatymo kitais mokslo metais.

IMG 0145

IMG 0188

IMG 0190

IMG 0192

IMG 0201