Balandžio 11 d. gimnazijos administracijos, pradinių klasių mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų atstovai lankėsi Lenkijoje Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijoje. Šio susitikimo tikslas – užmegzti draugiškus ryšius ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Vizitas buvo prasmingas ir nuoširdus. Viešnagės metu gimnazijos direktorius ir jo pedagogų komanda supažindino su Lenkijos švietimo sistema, pristatė gimnazijos erdves (mokinių klases, amatų centrą, etnografinį muziejų). Susitikimo dalyviai stebėjo edukacinį užsiėmimą, kurio tema – margučių marginimas. Šeimyniški administracijos, mokytojų ir mokinių santykiai byloja apie darnius gimnazijos bendruomenės tarpusavio santykius, o lietuviškų tradicijų, papročių puoselėjimas rodo begalinį norą išsaugoti tautiškumą ir šia dvasia ugdyti jaunąją kartą.

Vėliau buvo aplankyta Punsko bažnyčia, prie kurios šalimais įrengtas etnografinis ir  bažnytinių relikvijų muziejus. Vadovaujant gidei, kelionės maršrutas pasuko į Seinus. Pabuvota Seinų bažnyčioje, Žiburio gimnazijoje, Lietuvių kultūros namuose, buvusiame lietuviško leidinio „Šaltinio“ spaustuvės pastate.

Dėkojame punskiečiams už šiltą priėmimą - „pilietiškumo pamoką“ ir tautinę mokyklą, kurią Atgimimo laikotarpiu mėginome kurti čia, Lietuvoje. Kam labiau pavyko? Į šį klausimą galbūt atsakysime kito susitikimo metu.

PUNSKAS

Punskas4

punskas 1

Punskas 3