Vasario 28 d. gimnazijos bendruomenė, padedama Kalvarijos kurltūros centro darbuotojų, sukvietė Kalvarijos apylinkių  gyventojus į miesto parką.

Čia siautė Užgavėnių persirengėliai, kurie susirinkusius gydė nuo visokiausių ligų, spėjo ateitį,  graudino savomis maldomis ir giesmėmis, kad užjaustų neturtėlius, šokdino ir visaip kitaip linksmino susirinkusius. Greta įsikūrusiuose „kromeliuose“ prekiavo Kaziuko sukviesti pirkliai ir amatininkai iš Kalvarijos gimnazijos, lopšelio-darželio „Žlvitis“, Kalvarijos bendruomenės, socialinės globos namų, globos ir užimtumo centro. Prie jų prisijungė Kalvarijos krašto tautodailininkai: A. Lastauskas, J. Arminas, V. Kalinauskas, K. Baldauskienė bei grupė savanorių iš KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės (Alytaus padalinys) ir KPKT Alytaus regioninio karo prievolės komplektavimo skyriaus Marijampolės poskyrio. Visi galėjo paskanauti karštų blynų ir kitų gardumynų, paragauti įvairiausių arbatų ir antpilų, išmėginti jėgas savanorių surengtoje rungtyje. Užgavėnių kermošiuje Kanapinio laimėta kova prieš Lašininį ir sudeginta  Morė patvirtino, jog Žiema jau nebegrįš ir savo kiemuose jau greitai sulauksime pavasario.

UŽGAVĖNĖS 5

UŽGAVĖNĖS 9

UŽG AVĖNĖS 4

UŽG AVĖNĖS 13