Mokytojo padėjėjas

Loreta Minsevičienė

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabinetas - 136

Pagalba atliekant užduotis ( pagalba pamokoje atliekant užduotis; pagalba įvairiuose mokomuosiuose dalykuose);

Individualus darbas su mokiniu ( nuolatinė pagalba tvarkantis, orientuojantis; mokinio stebėjimas mokymo procese);

Bendradarbiavimas (individualus darbas, bendradarbiavimas su mokiniu);

Darbas su mokomąja medžiaga (reikalingos mokomosios medžiagos atranka; reikalingos mokomosios medžiagos paieška).

 

Darbo grafikas
Pirmad. Antrad. Trečiad. Ketvirtad. Penktad.

800-12 45

13 15-16 45

800-12 45

13 15-16 45

800-12 00

12 30-16 45

800-12 00

12 30-16 45

800-12 00

12 30-15 30

Pietų pertrauka 12 45 - 13 15                                                   1200 - 1230

Specialusis pedagogas

Kristina Grabauskaitė

El. paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

I aukštas 136 kabinetas

• atlieka pedagoginį mokinių vertinimą,

• nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo

programoms bei įvertina pažangą mokykloje,

• padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus,

• pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, bendrąsias programas,

• teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

 

 

Darbo laikas
Dienos Tiesioginis darbas su mokiniais Netiesioginis darbas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8 00 - 12 00    
Antradienis 00 - 13 00 13 30 - 17 00  13 00 - 13 30 
Trečiadienis 12 00 - 14 00  14 00 - 15 10  
Ketvirtadienis 8 00 - 11 30          12 00 - 14 30 14 30 - 15 00  11 30 - 12 00
Penktadienis 8 00 - 9 00    

 

Naudingos nuorodos

 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-spalvu-pavadinimus/zaist

https://www.daliosmokinukai.com/mokytis-smagu/

Užduotys lietuvių kalbos žinioms tobulinti:

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-zodi/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/mokykis-tarti-zodzius/zaisti

http://www.frepy.eu/games/Frepy8lt/  (pritaikyti veiksmui tinkamą žodelį)

http://www.frepy.eu/games/Frepy9lt/  (pagal paveiksliuką sudėlioti žodžius)

http://www.frepy.eu/games/Frepy17lt/index2.html  (surask žodžiui trūkstamą raidę)

http://www.frepy.eu/games/Frepy6lt/  (surasti likusią žodžio dalį)

http://www.frepy.eu/games/Frepy20lt/  (prielinksnių naudojimas sakiniuose)

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-geometrine-figura/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-skaiciu-pavadinimus/zaisti

https://www.daliosmokinukai.com/mokytis-smagu/matematika/

http://www.ictgames.com/fairyfog.html  (skaičių sekai įtvirtinti)

http://www.ictgames.com/football2.html  (tai žaidimas, kuris padės įtvirtinti skaičiavimo įgūdžius. Šiame žaidime reikia spirti kamuolį su  tokiu skaičiumi, kurį atėmus iš vartininko marškinėlius žyminčio skaičiaus, gautume 10)

http://www.multiplication.com/games/play/aquatic-speedway (daugybos lentelei įtvirtinti)

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/popup/popup_multiplication.htm (daugybos lentelei įtvirtinti)

http://www.multiplication.com/games/play/sketchs-world-multiplication (daugybos lentelei įtvirtinti)

http://www.playkidsgames.com/games/apples/savetheApples.htm (sudėties, atimties, daugybos, dalybos veiksmai žaidžiant su beždžionėle)

http://www.ictgames.com/catapultCountOn/index.html(tai žaidimas, kuris padės skaičiuoti, kiek trūksta iki apvalios dešimties)

Socialinis pedagogas 6-IV klasėms

Renata Vaitulionienė

El. paštas – socpedagogas@kalvarijosgimnazija.lt

II aukštas Kabinetas 212

Darbas su 6-8 kl., I-II klasių ir III- IV klasių mokiniais.

Kontaktai: telefono numeris 868300350 el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

 • ·         Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • ·         Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • ·         Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • ·         Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • ·         Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • ·         Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • ·         Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • ·         Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • ·         Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
 • ·         Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
 • ·         Planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.
 • ·         Mokyklos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

Nekontaktinės darbo valandos skiriamos: apsilankymui  mokinių namuose, bendradarbiavimui su kitomis institucijomis, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už mokyklos ribų.

 

Darbo laikas
  Darbas su vaikais, pedagogų klasės auklėtojų konsultavimas Pietų pertrauka Mokytojo darbas Kita veikla: lankymasis mokinių namuose, dokumentacijos pildymas, konsultacijos su kitais specialistai, metodinė veikla ir kt.
Pirmadienis 7 10 - 11 00 11 00 - 11 30  15 30 -      16 40  11 30 - 15 30
Antradienis 8 00 - 11 30    12 00 - 13 20 11 30 - 12 00  14 00 -    15  30

13 20 - 14 00

15 30 - 16 30

Trečiadienis

8 00 - 11 30

11 30 - 12 00

  12 00 - 16 30
Ketvirtadienis  7 30 - 11 30

11 30 - 12 00

  12 00 - 16 40
Penktadienis 8 00 - 9 50  12 00 - 12 30 9 50 -      11 40

11 40 - 12 00

12 30 - 15 20

 

 

Socialinis pedagogas 1-4, 5 klasėms

Giedrė Bliūdienė

 

el. paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

I aukštas 116 kabinetas

Socialinio pedagogo blogas

  

Socialinis pedagogas - pedagogas, kurio pagrindinė veikla nukreipta į pagalbos mokiniams organizavimą ir jo asmenybės vystymosi, tobulėjimo skatinimą.

 • individualus darbas su mokiniais, tėvais, mokykos mokytojais;
 • grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas;
 • auklėjamosios aplinkos organizavimas;
 • tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas;
 • organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą gimnazijoje;
 • organizuoja nemokamą mokinių pavežėjimą į mokyklą ir atgal;
 • Įvertiniti mokinio socialines problemas ir poreikius;
 • parinkti efektyvius darbo metodus;
 • planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo mokiniui procese;
 • sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti profesinės kompetencijos ribų;
 • apie probleminę situaciją informuoti mokyklos administraciją, mokytojus, kitus specialistus nepažeidžiant konfidencialumo;
 • konsultuotis ir prireikus siųsti mokinį pas kitų sričių specialistus;
 • palaikyti ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, pedagoginę, teisinę pagalbą;
 • kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpintis vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 
Darbo laikas
  Darbas su vaikais, pedagogų klasės auklėtojų konsultavimas Pietų pertrauka Kita veikla: lankymasis mokinių namuose, dokumentacijos pildymas, konsultacijos su kitais specialistai, metodinė veikla ir kt.
Pirmadienis 8 00 -11 30 11 30 -12 00 12 00 -14 00
Antradienis 7 10 -10 00 11 30 -12 00

10 00 -11 30

12 00 -14 30

Trečiadienis 8 00 -11 30

11 30 -12 00

12 00 -14 00
Ketvirtadienis  8 00 -10 00

11 30 -12 00

10 00 -11 28

12 00 -14 00

Penktadienis

8 00 -10 30

11 30 -12 00

10 30 -11 30

12 00 - 14 00

 20170920 1340432

20170920 13405333

20170920 1341044444

Socialinio pedagogo dokumentai:

Informacija ruošiama...

 

Prašymai

Sutartys 

Aktuali informacija