Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų gimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro nelyginis 15 asmenų skaičius: į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 5 asm.) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams.

Gimnazijos tarybos rinkimus organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

Gimnazijos tarybos kompetencija

1.  Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.

2.  Pritaria, derina gimnazijos nuostatų pakeitimus ar papildymus, gimnazijos strateginį planą, gimnazijos metinį veiklos planą, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus direktoriaus.

3.  Teikia siūlymus saugios, atitinkančios higienos reikalavimus ugdymo (si) ir darbo aplinkos kūrimo klausimais, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

4.  Svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo.

5.  Svarsto kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia direktoriui.

6.  Išklauso gimnazijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.

7.  Svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.

8.  Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo (si) ir darbuotojų darbo sąlygų.

9.  Teikia kandidatus į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, renka narius į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.

10.  Svarsto direktoriaus ketinimą atestuotis.

 

 

Gimnazijos tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Funkcijos
1.    Arūnas Urbonas Mokytojas
2.    Rima Valiukonytė Mokytoja
3.    Asta Liukaitienė Mokytoja
4.    Edita Kružikienė Mokytoja
5.    Neringa Lukoševičienė Mokytoja
6.    Gabrielė Ražinskaitė Mokinė
7.    Andrius Lediajevas Mokinys
8.    Ieva Radzevičiūtė Mokinė
9.    Lauryna Balsytė Mokinė
10. Deimantė Juoskaitė Mokinė
11. Robertas Degutis Tėtis
12. Rūta Jankeliūnienė Mama
13. Alma Danilevičienė Mama
14. Žydrūnas Radzevičius Tėtis
15. Renata Juoskienė Mama

 

Mokinių taryba – gimnazijoje nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.

Mokinių tarybos veiklos kryptis nustato gimnazijos mokinių tarybos veiklos reglamentas, veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

1.  Inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, organizuoja savanorių judėjimą.

2.  Teikia siūlymus dėl ugdymo (si) organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės pilietinės veiklos organizavimo.

3.  Dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į gimnazijos tarybą.

4.  Teikia kandidatą į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, savivaldybės mokinių tarybą.

 

Mokinių tarybos veiklos reglamentas

 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Funkcijos
1.    Karolina Masionytė Pirmininkė
2.    Liepa Zajankauskaitė Narė
3.    Viktorija Zarembaitė Narė
4.    Justė Jurkonytė Narė
5.    Emilija Baliulytė Narė
6.    Tomas Bagdonas Narys
7.    Justas Kondziulevičius Narys
8.    Algimantas Bagdanavičius Narys
9. Lukas Kubilius Narys
10. Gustė Adamavičiūtė Narė
11. Milda Dulinskaitė Narė
12. Rokas Kriščiukaitis Narys
13. Augustė Bezgėlaitė Narė
14. Rugilė Akelytė Narė
15. Edvardas Zeonavičius Narys
16. Aiva Paulionytė Narė
17. Mėta Sinkevičiutė Narė
18. Dalius Jurevičius Narys
19. Kristupas Ulevičius Narys
  Vaičiūnaitė-Levuškinienė Arūnė Koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Mokinių tarybos veiklos planas

Sveikatos priežiūros specialistas

Rasa Brokienė

El. paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

I aukštas 102 kabinetas

Teikia pirmąją medicininę pagalbą, konsultuoja mokinius, mokytojus, bei tėvus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, formuoja tinkamą požiūrį į sveiką gyvenseną. kontroliuoja profilaktinį sveikatos patikrinimą, kontroliuoja mokymosi aplinkos ir sąlygų priežiūrą.

 

Darbo laikas
Pirmad. Antrad. Trečiad. Ketvirtad. Penktad.
7 30 - 16 00 7 30 - 16 00 7 30 - 16 00 7 30 - 16 00 7 30 - 16 00
Pietų pertrauka: 11 30 - 12 00

Mokytojo padėjėjas

Loreta Minsevičienė

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kabinetas - 136

Pagalba atliekant užduotis ( pagalba pamokoje atliekant užduotis; pagalba įvairiuose mokomuosiuose dalykuose);

Individualus darbas su mokiniu ( nuolatinė pagalba tvarkantis, orientuojantis; mokinio stebėjimas mokymo procese);

Bendradarbiavimas (individualus darbas, bendradarbiavimas su mokiniu);

Darbas su mokomąja medžiaga (reikalingos mokomosios medžiagos atranka; reikalingos mokomosios medžiagos paieška).

 

Darbo grafikas
Pirmad. Antrad. Trečiad. Ketvirtad. Penktad.

800-12 45

13 15-16 45

800-12 45

13 15-16 45

800-12 00

12 30-16 45

800-12 00

12 30-16 45

800-12 00

12 30-15 30

Pietų pertrauka 12 45 - 13 15                                                   1200 - 1230

Specialusis pedagogas

Kristina Grabauskaitė

El. paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

I aukštas 136 kabinetas

• atlieka pedagoginį mokinių vertinimą,

• nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo

programoms bei įvertina pažangą mokykloje,

• padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus,

• pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, bendrąsias programas,

• teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

• Pirminis ir pakartotinis įvertinimai - pristatymas

• Antras priedas

• Trečias priedas (Pildyti mokytojams pakartotiniam vertinimui)

 

 

Darbo laikas
Dienos Tiesioginis darbas su mokiniais Netiesioginis darbas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8 00 - 12 00    
Antradienis 00 - 13 00 13 30 - 17 00  13 00 - 13 30 
Trečiadienis 12 00 - 14 00  14 00 - 15 10  
Ketvirtadienis 8 00 - 11 30          12 00 - 14 30 14 30 - 15 00  11 30 - 12 00
Penktadienis 8 00 - 9 00    

 

Naudingos nuorodos

 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-spalvu-pavadinimus/zaist

https://www.daliosmokinukai.com/mokytis-smagu/

Užduotys lietuvių kalbos žinioms tobulinti:

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-zodi/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/mokykis-tarti-zodzius/zaisti

http://www.frepy.eu/games/Frepy8lt/  (pritaikyti veiksmui tinkamą žodelį)

http://www.frepy.eu/games/Frepy9lt/  (pagal paveiksliuką sudėlioti žodžius)

http://www.frepy.eu/games/Frepy17lt/index2.html  (surask žodžiui trūkstamą raidę)

http://www.frepy.eu/games/Frepy6lt/  (surasti likusią žodžio dalį)

http://www.frepy.eu/games/Frepy20lt/  (prielinksnių naudojimas sakiniuose)

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-geometrine-figura/zaisti

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-skaiciu-pavadinimus/zaisti

https://www.daliosmokinukai.com/mokytis-smagu/matematika/

http://www.ictgames.com/fairyfog.html  (skaičių sekai įtvirtinti)

http://www.ictgames.com/football2.html  (tai žaidimas, kuris padės įtvirtinti skaičiavimo įgūdžius. Šiame žaidime reikia spirti kamuolį su  tokiu skaičiumi, kurį atėmus iš vartininko marškinėlius žyminčio skaičiaus, gautume 10)

http://www.multiplication.com/games/play/aquatic-speedway (daugybos lentelei įtvirtinti)

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/popup/popup_multiplication.htm (daugybos lentelei įtvirtinti)

http://www.multiplication.com/games/play/sketchs-world-multiplication (daugybos lentelei įtvirtinti)

http://www.playkidsgames.com/games/apples/savetheApples.htm (sudėties, atimties, daugybos, dalybos veiksmai žaidžiant su beždžionėle)

http://www.ictgames.com/catapultCountOn/index.html(tai žaidimas, kuris padės skaičiuoti, kiek trūksta iki apvalios dešimties)

Socialinis pedagogas 6-IV klasėms

Renata Vaitulionienė

El. paštas – socpedagogas@kalvarijosgimnazija.lt

II aukštas Kabinetas 211

Darbas su 6-8 kl., I-II klasių ir III- IV klasių mokiniais.

Kontaktai: telefono numeris 868300350 el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

 • ·         Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • ·         Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • ·         Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • ·         Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • ·         Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • ·         Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • ·         Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • ·         Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • ·         Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
 • ·         Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
 • ·         Planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.
 • ·         Mokyklos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

Nekontaktinės darbo valandos skiriamos: apsilankymui  mokinių namuose, bendradarbiavimui su kitomis institucijomis, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už mokyklos ribų.

 

Darbo laikas
  Darbas su vaikais, pedagogų klasės auklėtojų konsultavimas Pietų pertrauka Mokytojo darbas Kita veikla: lankymasis mokinių namuose, dokumentacijos pildymas, konsultacijos su kitais specialistai, metodinė veikla ir kt.
Pirmadienis 7 10 - 11 00 11 00 - 11 30  15 30 -      16 40  11 30 - 15 30
Antradienis 8 00 - 11 30    12 00 - 13 20 11 30 - 12 00  14 00 -    15  30

13 20 - 14 00

15 30 - 16 30

Trečiadienis

8 00 - 11 30

11 30 - 12 00

  12 00 - 16 30
Ketvirtadienis  7 30 - 11 30

11 30 - 12 00

  12 00 - 16 40
Penktadienis 8 00 - 9 50  12 00 - 12 30 9 50 -      11 40

11 40 - 12 00

12 30 - 15 20

 

 

Socialinis pedagogas 1-4, 5 klasėms

Mireta Greviškienė

el. paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

I aukštas 116 kabinetas

Socialinis pedagogas - pedagogas, kurio pagrindinė veikla nukreipta į pagalbos mokiniams organizavimą ir jo asmenybės vystymosi, tobulėjimo skatinimą.

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
 • Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
 • Planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.
 • Mokyklos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.
 

Nekontaktinės darbo valandos skiriamos: apsilankymui mokinių namuose, bendradarbiavimui su kitomis institucijomis, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už mokyklos ribų.

Darbo laikas
  Darbas su vaikais, pedagogų klasės auklėtojų konsultavimas

Pietų pertrauka

Kita veikla: lankymasis mokinių namuose, dokumentacijos pildymas, konsultacijos su kitais specialistai, metodinė veikla ir kt.
Pirmadienis 8.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 14.30
Antradienis 8.00 – 11.30 11.30 – 12.00

12.00 – 14.00

Trečiadienis 8.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 14.30
Ketvirtadienis 8.00 – 11.30

11.30 – 12.00

 10.00 – 11.30 

12.00 – 14.00

Penktadienis

8.00 – 9.30  

9.30 – 10.00 (Jusevičių sk.)

10.15 – 11.15 (Nemunaičių sk.)

11.30 – 12.00

12.00 – 14.18

 

 20170920 1340432

20170920 13405333

20170920 1341044444

Socialinio pedagogo dokumentai:

Informacija ruošiama...