Nuo 2012 m. Kalvarijos gimnazija pradėjo dalyvauti  projekte “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra. (kurį vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras), ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

 uk2

TIKSLAS

 Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

UŽDAVINIAI

• skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;

• plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;

• ugdyti gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

• skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

• išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus;

• padėti mokiniams mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 

Konsultacijos vyksta 308 kabinete penktadieniais 14.35 iki 15.35

 

Pasirenkamasis dalykas ugdymas karjerai skiriamas I ir III klasėse

 

KARJEROS KOORDINATORĖ

 

Renata Vaitulionienė

308 kab.

 

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)

 

Pagrindiniai dokumentai:

Šiuo metu darbuotojų neieškome.

20191122 Padėka Deimantei Burdulytei už moksleivio paruošimą respublikinei neįgaliųjų vaikų ir jaunimo meninės kūrybos parodai "Svajonių koliažai"
20191122 Padėka Kristinai Grabauskaitei už moksleivio paruošimą respublikinei neįgaliųjų vaikų ir jaunimo meninės kūrybos parodai "Svajonių koliažai"
20191122 Padėka gimnazijos bibliotekai už dalyvavimą Šiaurės šalių literatūros savaitėje. "Dėkojame, kad drauge su mumis puoselėjate meilę Šiaurės šalių literatūrai!"
20191121 Diplomas Kalvarijos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupei "VIKRUOLIAI" už dalyvavimą Kalvarijos savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių sportinėse varžybose "Kas su daktaru Aiskauda, tam tikrai nieko neskauda"
20191118 Padėka Inesai Karalienei už dalyvavimą, draugiškame gamtai konkurse "Kamštelių vajus 2019"
20190913 Padėka Kalvarijos gimnazijai už bendradarbiavimą, ugdant jaunosios kartos akademinius gebėjimus
20190526 Padėka Samantai Malinauskaitei bei mokytojui Arūnui Sinkevičiui už Sūduvos krašto tautodailės ir amatų tradicijų puoselėjimą
20190429 Padėka Kalvarijos gimnazijai už pasodintą "Supratimo medį"
20190129 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą nacionalinėje konferencijoje "Žydų vaikų istorijos" ir parodytą meninį pristatymą konferencijos dalyviams.
20180121 Už mokinių parengimą bei dalyvavimą tarptautiniame konkurse, skirtame Prano Mašioto 155-ioms gimimo metinėms "Ir aš mažas buvau"
20180122 Padėka Birutei Pučinskienei už mokinių paruošimą Kalėdinio atviruko konkursui.
20181228 Padėka gimnazijos bibliotekai už dalyvavimą Šiaurės šalių literatūros savaitėje
20181218 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokinių komandai už dalyvavimą vokiškų dainų festivalyje 2018.
20181204 Padėka Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriui prisijungus prie pilietinės  iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną.
20180509 Padėka Algimantui Babeckui, paruošusiam I vietos laimėtoją respublikiniam mokinių konkursui "Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę"
20180507 Padėka Renatai Vaitulionienei už nuoširdų indėlį ruošiant gimnazijos komandą respublikiniam konkursui "Jūrų keliais - 2018"
20180403 Padėka Jurgitai Jakubonytei, su 1a klasės mokinių komanda dalyvavusiai renginyje "Kai dūzgė supimo ratelis"
Scan10002 Padėka Inesai Karalienei už mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimą dalyvaujant 6-ajame respublikiniame kūrybinių darbų konkurse "Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu"
Scan10001 Padėka Astai Pauliukonienei už mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimą dalyvaujant 6-ajame respublikiniame kūrybinių darbų konkurse "Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu"
Scan1 Padėka Kalvarijos gimnazijos 3b klasės mokiniams laimėjus pirmą vietą šalies mokinių kūrybinio konkurso "Saulės spindulių nušviestas, mylimas čia mano miestas"
20180314 Padėka Jurgitai Jakubonytei už dalyvavimą mokinių piešinių konkurse "Mano šimtmečio Lietuva"
20180212 Padėka Kalvarijos gimnazijai aktyviai bendradarbiaujant ir inovatyviai prisidedant prie Kings olimpiados organizavimo bei skatinimo mokinius dalyvauti.
20171231 Padėka gimnazijos bibliotekai už dalyvavimą Šiaurės šalių bibliotekų savaitei
2 Padėka Inesai Karalienei už dalyvavimą šalies mokinių ir kelionių maratone "Lietuva - piliakalnių šalis
1 Padėka Astai Pauliukonienei už dalyvavimą šalies mokinių ir kelionių maratone "Lietuva - piliakalnių šalis"
20171128 Padėka Kalvarijos gimnazijai už prisijungimą prie pilietinės iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną.
20171122 Padėka Eglei Navickienei už 14-ojo tarptautinio informatikos ir informacijo mąstymo konkurso "Bebras" vykdymą Kalvarijos gimnazijoje.
20171117 Padėka Kalvarijos gimnazija už dalyvavimą 4-ajame Solidarumo bėgime
20170927 Padėka mokytojai Ilonai Čirvinskienei už prisidėjimą prie KINGS olimpiados organizavimo ir padėjimo mokiniams pasiekti puikių akademinių rezultatų tarptautiniame konkurse
2 Padėka Arūnei Vaičiūnaitei-Levuškinienei už dalyvavimą jaunių seminare "History discovers"
1 Padėka Renatai Vaitulionienei už dalyvavimą jaunių seminare "History discovers"
1 Europos Parlamento jaunesniajai ambasadorei Teresei Pučinskaitei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
1 Europos Parlamento jaunesniajai ambasadorei Ievai Radzevičiūtei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
1 Europos Parlamento jaunesniajai ambasadorei Livetai Šikarskaitei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
1 Europos Parlamento vyresniajai ambasadorei Arūnei Vaičiūnaitei-Levuškinienei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
20170602 Padėka Inesai Karalienei už kūrybinės saviraiškos skatinimą dalyvaujant 5-ajame res[ublikiniame kūrybinių darbų konkurse "Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu"
1 Diplomas Kalvarijos gimnazijos komandai už nuoširdų ir puikų dalyvavimą 2017m. balandžio 28d. konkurse "Jūrų keliais 2017"
2 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokytojai Renatai Vaitulionienei už nuoširdų indėlį ruošiant gimnazijos komandą respublikiniam konkurse "Jūrų kelias - 2017"
3 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokytojai Rasai Brokienei už nuoširdų indėlį ruošiant gimnazijos komandą respublikiniam konkurse "Jūrų kelias - 2017"
20170501 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą Marijampolės regiono gimnazijų šventėje.
20170412 Padėka OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinatorei Editai Kružikienei už nuoširdų darbą, asmeninę iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą koordinuojant Olweus patyčių prevencijos programos vykdymą
20170328 Padėka Inai Šatienei už bendradarbiavimą akcijoje "Knygų Kalėdos"
20170320 Padėka Kristinai Grabauskaitei už mokinių paruošimą kūrybinių darbų konkursui "Padėka Islandijai"
20170319 Padėka Daivai Vaitkevičienei už mokinių paruošimą kūrybinių darbų konkursui "Padėka Islandijai"
20170318 Padėka Aušvydui Burinskui už mokinių paruošimą ir dalyvavimą Suvalkijos krašto dr. J. P. Kazicko moksleivių programavimo ir IT taikymo konkurse  Vilkaviškio "Aušros" gimnazijoje
20170131 1 Padėka Inai Šatienei, paruošusiai nugalėtojus Šalies mokinių kraštotyriniame-kūrybiniame konkurse "Senų knygų, rankraščių lobiai bibliotekoje"
20170131 Padėka Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centrui už parengtą pristatymą bei dalyvavimą nacionalinėje konferencijoje "Istorijas pasakoja daiktai"
20170124 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje "Atmintis gyva, nes liudija"
20161025 Padėka Sigutei Valentaitei-Rugienei už kūrybiškas idėjas ir jų įgyvendinimą rengiant Lietuvos moksleivių dainų šventės "Tu mums viena" programą, už kultūros vertybių puoselėjimą ir perteikimą Lietuvos jaunimui
201610251 Padėka Kalvarijos gimnazijai už nuošidrų bendradarbiavimą ir padonavotus pasirodymus
20161018 Padėka Kalvarijos gimnazijos ansamblio vadovei Sigutei Valentaitei-Rugienei už dalyvavimą 8-ajame Dzūkijos partizanų dainų festivalyje "Laisvės kelias"
20161012 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą draugiškame gamtai konkurse "kamštelių vajus 2016"
20160530 Padėka Arūnei Vaičiūnaitei-Levuškienei už dalyvavimą Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos, Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos mokytojų asocijacijos organizuojamame Nacionaliniame mokinių konkurse "Praeities stiprybė - dabarčiai".
20160530 Padėka Zitai Valinčienei už konkurso Kengūra 2016 organizavimą.
10 Padėka Jurgitai Jakubonytei už aktyvų dalyvavimą organizuojant Lenkijos-Lietuvos III-IV kl. mokinių dailės darbų konkursą "Mūsų žemė - praeityje, šiandien ir ateityje".
9 Padėka Eglei Navickienei už gabių mokinių ugdymą.
8 Padėka Kalvarijos gimnazijai už indėlį ruošiant mokinius, kurie sėkmingai studijuoja Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.
7 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokinių tarybai, kuri pateko į geriausiųjų trejetuką.
6 Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėka už dalyvavimą edukaciniame konkurse - protų mūšyje "Kartu mes Lietuva".
5 Padėka už dalyvavimą nacionalinėje karjeros savaitėje.
4 Padėka Kalvarijos gimnazijai už bendradarbiavimą įgyvendinant projektą "Mokyklų muziejuose saugomų archeologinių radinių paieška ir katalogizavimas".
3 Padėka Aušvydui Burinskui už moksleivių parengimą Suvalkijos krašto dr. Juozo Petro Kazicko programavimo ir informacinių technologijų taikymo konkursui.
2 Padėka už dalyvimą nacionaliniame edukaciniame projekte "Kas buvo Čijunė Sugihara?".
1 Padėka Teresei Pučinskaitei už aktyvų dalyvavimą V.Į. "Sveikatingumo idėjos" ir "Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos "Apskritas stalas" organizuojamuose renginiuose ir už muzikinius pasirodymus juose.

 

 

2019 metai

2019

 

2018 metai

2018

 

2017 metai

2017

2016 metai

2016

 

2015 m

2015

 

2014 metai

2014

2018 metai

2017 metai

2016 metai

 
2015 metai
 

 

 

 

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada

(2016 – 04- 30)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Evita Plečkaitytė 3 a padėka 14b J. Jakubonytė
Vakaris Šidlauskas 4 c padėka 14a R. Matulevičienė

 

Kalvarijos savivaldybės 2016 metų 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada

(2016 – 03- 09)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Justas Paliulis 5 b I vieta 13b V. Kukanauskienė
Liepa Jankauskaitė 5 b II vieta 13a N. Manskauskienė

 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, savivaldybės etapas

(2016 – 03- 01)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Valdas Šmulkštys IV c III vieta 12a A. Čeikauskienė

 

Lietuvos mokinių dailės olimpiada, savivaldybės etapas

(2016 – 02- 23)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Timėja Gradickaitė III c II vieta 11a M. Didvalienė

 

Lietuvos mokinių technologijos olimpiada, savivaldybės etapas

(2016 – 02- 17)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Timėja Gradickaitė III c I vieta 10g A. Sinkevičius
Kamilija Jurevičiūtė IV b I vieta 10f O. Mikalauskienė
Laurita Abramkevičiūtė 8 c I vieta 10e O. Mikalauskienė
Rokas Jaskevičius IV b II vieta 10d A. Sinkevičius
Martynas Grigaitis IV b II vieta 10c O. Mikalauskienė
Agnė Juodagalvytė 8 c II vieta 10b A. Sinkevičius
Laura Praslauskaitė II b III vieta 10a A. Sinkevičius

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, respublikos etapas

(2016 – 03- 04)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Teresė Pučinskaitė II b III vieta 9a V. Brogytė

 

10 ir 11 klasių rusų kalbos olimpiados II etapas

(2016 – 02- 23)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Nadjya Krasitska II b I vieta 8c D. Morozienė
Erika Griškaitytė II a II vieta 8b N. Šiupšinskienė
Laura Puzyriova II b III vieta 8a D. Ramanauskienė

 

65-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada, savivaldybės etapas

(2016 – 02- 19)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Rokas Jonaitis IV a I vieta 7b N. Mankauskienė
Marius Lastauskas IV c II vieta 7a Z. Valinčienė

 

64-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, savivaldybės etapas

(2016 – 02- 19)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Rokas Jonaitis IV a I vieta 6b R. Nekrošius
Mantas Dulinskas II a III vieta 6a R. Nekrošius

 

Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, savivaldybės etapas

(2016 – 02- 11)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
 Ugnė Zaviskauskaitė III a I vieta  5b A. Babeckas
Liveta Šikarskaitė II a III vieta 5a D. Jonylienė

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, savivaldybės etapas

(2016 – 01- 21)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Teresė Pučinskaitė II a I vieta 4f V. Brogytė
Timėja Gradickaitė III c I vieta 4e L. Nekrošienė
Vika Jaskevičiūtė II c II vieta 4d A. Grigaitienė
Jovita Gudelevičiūtė IV a II vieta 4c A. Grigaitienė
Ugnė Zavistauskaitė III a III vieta 4b A. Grigaitienė
Raminta Galminaitė II c III vieta 4a A. Ulevičienė

 

 

Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, savivaldybės etapas

(2016 – 01- 21)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Mantas Dulinskas II a I vieta 3h R. Puzarienė
Rokas Jonaitis IV a II vieta 3g R. Puzarienė
Martynas Arbačiauskas I b I vieta 3f R. Puzarienė
Deimina Rusivičiūtė IV c II vieta 3e R. Puzarienė
Vika Jaskevičiūtė II c II vieta 3d R. Puzarienė
Matui Burinskui I b III vieta 3c R. Puzarienė
Gustė Sinkevičiūtė II a III vieta 3b R. Puzarienė
Eglė Galminaitė II c III vieta 3a R. Puzarienė

 

54-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, savivaldybės etapas

(2016 – 01- 28)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Rokas Jonaitis IV a I vieta 2c D. Liutkevičienė
Mantas Dulinskas II a II vieta 2b D. Liutkevičienė
Iveta Radzevičiūtė I c II vieta 2b D. Liutkevičienė

 

Anglų kalbos olimpiada 11 klasių mokiniams, savivaldybės etapas

(2016 – 01- 13)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Sidona Lastauskaitė III b II vieta 1b G. Guzavičienė
Akvilė Kalinauskaitė III b III vieta 1a G. Guzavičienė

 

 2015 - 2016 m. m. archyvas

 

XXIV Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada

(2017-04-08)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Volodymyr Krasitskyy II a Padėka 20170420 D. Ramanauskienė

 

Kalvarijos savivaldybės 4-5 klasių matematikos olimpiada

(2017-03-23)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Vakaris Pauliukonis 4 a III vieta 20170328 J. Jakubonytė

 

Lietuvos 10-12 klasių mokinių istorijos olimpiada, savivaldybės etapas

(2017-02-23)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Liveta Šikarskaitė IIIa II vieta 1 A. Babeckas
Aivara Šitkauskaitė I c III vieta 2  A. Babeckas

 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, savivaldybės etapas

(2017-02-08)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Martynas Arbačiauskas II b II vieta 201720273 A. Čeikauskienė

 

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada, savivaldybės etapas

(2017-03-07)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Vakaris Pauliukonis 4 a I vieta 1 J. Jakubonytė
Paulius Kasparavičius 4 b II vieta 2  A. Lisauskienė
Evita Pavadaitytė 3 a II vieta 3 N. Lukoševičienė
Ignas Balsys 4 III vieta 4 R. Derliūnienė

 

Lietuvos mokinių mokinių matematikos olimpiada, savivaldybės etapas

(2017-02-15)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Greta Burinskaitė I a II vieta 201720273 Z. Valinčienė

 

10-11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada, savivaldybės etapas

(2017-02-21)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Volodymyr Krasitskyy II b I vieta 20170227 D. Ramanauskienė
Darius Sėjūnas II c II vieta 201702272  N. Šiupšinskienė

 

65-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, savivaldybės etapas

(2017-02-03)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Mantas Dulinskas III a I vieta 1 R. Nekrošius
Nojus Murauskas II a II vieta 2  R. Nekrošius

 

20-oji Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada, savivaldybės etapas

 
(2017-01- 30)
Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Laura Puzyriova III a I vieta 20170202 L. Burinskienė

 

 

Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, savivaldybės etapas

 
(2017-01- 13)
Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Timėja Gradickaitė IV c I vieta 1 R. Puzarienė
Martynas Arbačiauskas II b II vieta 6  R. Puzarienė
Rugilė Abukauskaitė IV c II vieta 2 R. Puzarienė
Greta Burinskaitė I a II vieta 3 I. Naktinienė
Aivara Šitkauskaitė I c III vieta 4 I. Naktinienė
Vika Jaskevičiūtė III b III vieta 5 R. Puzarienė

 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, savivaldybės etapas

 
(2017-01- 27)
Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Agnė Juodagalvytė I c I vieta 1 Z. Mrazauskienė
Aivara Šitkauskaitė I c I vieta 2 A. Sinkevičius
Volodymyr Krasitskyy II b II vieta 3 A. Karalius
Evelina Maziliauskaitė III b III vieta 4 O. Mikalauskienė

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, savivaldybės etapas

 
(2017-01- 25)
Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Teresė Pučinskaitė III b I vieta 20170201 V. Brogytė
Deimantė Bulvičiūtė II c I vieta 20170201 2 A. Ulevičienė
Greta Burinskaitė I a II vieta 20170201 3 A. Ulevičienė
Vika Jaskevičiūtė III b III vieta 20170201 4 A. Ulevičienė

 

Lietuvos mokinių 55-oji chemijos olimpiada, savivaldybės etapas

 
(2017-01- 20)
Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Vika Jaskevičiūtė III b I vieta 20170202 3 D. Liutkevičienė
Aistė Galinskaitė III b II vieta 20170202 2 D. Liutkevičienė
Ieva Radzevičiūtė II c III vieta 20170202 D. Liutkevičienė

 

11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada
 
(2017-01- 11)
Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Žilvinas Čerkauskas II b II vieta 20170119 I. Kaleinikienė

 

2016 m. Lietuvos mokinių informatikos olimpiados savivaldybės etapas

(2016 – 12- 12)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Martynas Arbačiauskas  II b I vieta (deleguojamas į respublikinį etapą) 20161221 A. Burinskas

 

 

 

 2016 - 2017 m. m. archyvas

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

(2018-04-20-21)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Matas Burinskas III b  Nominacija 20180426

A. Karalius

 

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada, savivaldybės etapas

(2018-03-20)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Paulius Klevinskas 4 b  III vieta Scan10004

I. Čirvinskienė

Ignas Pupka 3 a III vieta Scan10003 L. Venslauskienė

 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, savivaldybės etapas

(2018-03-15)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Martynas Arbačiauskas III b  II vieta Scan1

E. Kružikienė

Teresė Pučinskaitė IV a III vieta Scan10001 A. Čeikauskienė

 

Kalvarijos savivaldybės 4 – 5 klasių mokinių matematikos olimpiada

(2018-03-13)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Adrija Vaišnoraitė 5 a  I vieta 20180316

J. Skroblienė

 

Lietuvos mokinių dailės olimpiada, savivaldybės etapas

(2018-03-02)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Rugilė Akelytė 8 a  III vieta Scan10001

S. Raibikienė

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9 – 12 klasių mokiniams šalies etapas

(2018-03-10)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Teresė Pučinskaitė IV a  III vieta Scan1

V. Brogytė

 

Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, savivaldybės etapas

(2018-02-27)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Teresė Pučinskaitė IV a  I vieta Scan1

A. Babeckas

Justina Galinytė III b II vieta Scan10001 A. Babeckas

 

Kalvarijos savivaldybės II-III (10-11) klasių mokinių rusų kalbos olimpiada

(2018-02-13)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Greta Burinskaitė II c  I vieta Scan10003

N. Šiupšinskienė

Aivara Šitkauskaitė II c II vieta Scan10004 N. Šiupšinskienė
Dominykas Palšis II c III vieta Scan10005 N. Šiupšinskienė

 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados savivaldybės etapas

(2018-02-09)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Aivara Šitkauskaitė II c  I vieta Scan1

A .Sinkevičius

Matas Burinskas III b I vieta Scan10002 A. Karalius
Mantas Dulinskas IV a II vieta Scan10001 A .Sinkevičius

 

Tarptautinė KINGS matematikos olimpiada

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Paulius Klevinskas 4 b  Diplomas  20180213

I. Čirvinskienė

 

Lietuvos  mokinių fizikos olimpiados savivaldybės etapas

(2018-02-08)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Vilius Malinauskas I b  II vieta  Scan1

R. Nekrošius

Gerarda Jocytė I b II vieta  Scan10001 R. Nekrošius
Nojus Murauskas III a III vieta Scan10002 R. Nekrošius

 

Lietuvos  mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapas

(2018-01-25)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Martynas Radzevičius I a  I vieta Scan10010

I. Naktinienė

Vilius Malinauskas I b I vieta  Scan10009 E. Kružikienė
Gerarda Šitkauskaitė I b III vieta Scan10011 E. Kružikienė
Aivara Šitkauskaitė II c I vieta Scan10012 I. Naktinienė
Greta Burinskaitė II a I vieta Scan10013 I. Naktinienė
Justė Klimaitė II a Ii vieta Scan10014 I. Naktinienė
Ema Vitkauskaitė II a III vieta Scan10015 I. Naktinienė
Laura Balsytė III a I vieta Scan10016 E. Kružikienė
Mindaugas Danilevičius III b III vieta Scan10017 R. Puzarienė
Darius Sėjūnas III a III vieta Scan10018 E. Kružikienė
Deimantė Bulvičiūtė III a III vieta Scan10019 E. Kružikienė
Eglė Galminaitė IV a I vieta Scan10020 R. Puzarienė
Vika Jaskevičiūtė IV a II vieta Scan10021 R. Puzarienė
Raminta Galminaitė IV a III vieta Scan10022 R. Puzarienė

 

Lietuvių  kalbos ir literatūros olimpiados savivaldybės etapas

(2018-01-25)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Teresė Pučinskaitė IV a  I vieta Scan10028

V. Brogytė

Greta Burinskaitė II a II vieta  Scan10026 A. Ulevičiūtė
Aivara Šitkauskaitė II c III vieta Scan10027 G. Malinauskienė

 

Lietuvos mokinių 56-osios chemijos olimpiados savivaldybės etapas

(2018-01-19)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Vilius Malinauskas I b  II vieta Scan10006

D. Liutkevičienė

Gerarda Jocytė I b III vieta  Scan10002 D. Liutkevičienė 
Greta Burinskaitė II a I vieta Scan10001 D. Liutkevičienė
Aivara Šikarskaitė II c II vieta Scan10005 D. Liutkevičienė
Deimantė Bulvičiūtė III a II vieta Scan10007 D. Liutkevičienė
Ieva Radzevičiūtė IIIa III vieta Scan10003 D. Liutkevičienė
Vika Jaskevičiūtė IV b I vieta Scan1 D. Liutkevičienė
Eglė Galminaitė IV b II vieta Scan10008 D. Liutkevičienė
 Aistė Galinskaitė  IV b  III vieta Scan10004 D. Liutkevičienė 

 

Kalvarijos savivaldybės III (11) klasių mokinių anglų kalbos olimpiada

(2018-01-10)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Eimantas Svitojus III a I vieta 1 G. Guzavičienė
Ieva Radzevičiūtė III a III vieta 2 G. Guzavičienė

 

29 - oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada, savivaldybės etapas

(2017-12-08)

Dalyvis Klasė Laimėjimas Diplomas Ruošė
Martynas Arbačiauskas III b I vieta (siunčiamas į respublikinį etapą 20171222 A. Burinskas