okul   
 Rotary 100.Yil Anadolu Lises  Kalvarijos gimnazija

 

Kalvarijos gimnazija nuo 2011 m. pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Turkijos Respublikos Rotary 100. Yil Anadolu Lisesi mokykla.

Šia sutartimi siekiama, kad būtų plėtojami draugiški santykiai tarp Lietuvos ir Turkijos moksleivių, bendradarbiaujama kuriant ir vykdant tarptautinius projektus ir tarptautines programas bei  vystomi profesiniai mainai tarp mokyklų mokinių ir darbuotojų.

Vykdant projektą  mokiniai ir mokytojai geriau susipažįsta su Lietuvos ir Turkijos kultūra bei tradicijomis. Kiekvienais metais organizuojami susitikimai, kuriuose aptariama bendra veikla ir bendradarbiavimo nauda.

Sutartis >>>


Marijampolės regiono gimnazijų bendradarbiavimo sutartis kurią pasirašė 11 gimnazijų

Sutartis >>> 


Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams įvertinti sutartis

Sutartis >>> 


Sutartis tarp Kalvarijos gimnazijos ir VĮ Marijampolės miškų urėdijos

Sutartis >>> 


Bendradarbiavimo sutartis su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Sutartis >>>


Sutartis tarp Kalvarijos gimnazijos ir Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos

Sutartis >>> 


Sutartis tarp Kalvarijos gimnazijos ir Joniškio "Aušros" gimnazijos

Sutartis >>> 

100 1186

100 0175

 

 

SKAITYKLA

Zina Urbonienė 8 45 - 12 45

I aukštas 118 kabinetas

 Skaityklos darbo laikas 8-16 val.


BIBLIOTEKA

Ina Šatienė

II aukštas 219 kabinetas

Zina Urbonienė

Biblioteka – atviras mokymosi, informacijos ir kultūros centras. Biblioteką sudaro abonementas, pradinių klasių abonementas ir skaitykla su 24 naujais kompiuteriais ir prieiga prie interneto. Bibliotekoje yra penki nauji kompiuteriai su interneto prieiga. Bibliotekos darbuotojų darbo vietos kompiuterizuotos. Bibliotekoje yra virš 30.000 egz. dokumentų. Pagal galimybes fondas kiekvienais metais papildomas naujais leidiniais. 

Tikslas: Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti gimnazijos ugdymo tikslus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Uždaviniai:

1. Rūpintis moksleivių skaitymo įgūdžių ugdymu.

2. Gerinti informacinę sklaidą ir skaitytojų aptarnavimo kokybę.

3. Populiarinti, kryptingai komplektuoti, tvarkyti ir saugoti bibliotekos fondą bei komplektuoti vadovėlių fondą, atitinkantį ugdymo programas.

Teikiamos paslaugos :

spaudinių išdavimas į namus;

naudojimasis spaudiniais bibliotekoje;

konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;

nuolat veikiančios literatūros parodos; naudojimasis abėcėliniu katalogu;

naudojamasis stacionariais kompiuteriais (skaitykloje ir bibliotekoje);

naudojimasis Multimedija ir interaktyviąja lenta;

naudojimasis vaizdo ir garso aparatūra.

 

 Literatūros sąrašas 1-10 klasių mokiniams

Užklasiniam skaitymui rekomenduojamų knygų sąrašai

 

Darbo laikas
 Pirmadienis   Antradienis   Trečiadienis   Ketvirtadienis   Penktadienis 
 8  - 16 45 8  - 16 45  8  - 16 45  8  - 16 45  8  - 15 30
Pietų pertrauka 1200 - 1230
Pradinių klasių mokiniai aptarnaujami po dviejų pamokų.
Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną skaitytojai neaptarnaujami.

 

Naudojimosi biblioteka taisyklės

BIBLIOTEKA      alt

alt      alt

Biblioteka dalyvavo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ ir yra aprūpinta nauja informacine įranga ir baldais. Turime naujus kompiuterius, 4 multifunkcinius kopijavimo – spausdinimo aparatus, 3 muzikinius centrus, 2 baltąsias lentas,  interaktyviąją lentą, projektorių, dokumentų kamerą, knygų įrišimo aparatą, brūkšninių kodų skaitytuvą, nešiojamus ekranus, viešinimo stendus ir t.t.

 

 

 


Naudingos nuorodos:

 

http://www.rasytojai.lt– rašytojų svetainė

http://www.tekstai.lt– šiuolaikinės lietuvių literatūros ontologija

http://www.antologija.lt– lietuvių klasikinės literatūros antologijos svetainė

http://books.google.com– el. google knygynas

http://www.skaitymometai.lt/ - skaitymo skatinimo svetainė

http://www.skaitykle.lt/el_knygos  (mokamos)

http://www.elknygos.lt(nemokamos – reikia registruotis)

http://www.nemokamospdfknygos.lt

http://books.google.lt

http://www.nemokamosknygos.lt/

http://www.spauda.lt

http://books.better-than.tv/(registruotis)

http://www.vook.com– skaitmenines knygas kuriame patys, reikia registruotis

_______________________________________________________________________________________________________________________

Gimnazijos muziejus

Gimnazijos muziejui vadovauja D. Jonylienė. Neformaliojo švietimo būrelio "Pažink savo kraštą" nariai, vadovaujami D. Jonylienės, veiklą vykdo muziejaus patalpose.

20170928 131936

 

20170928 131948

20170928 132453

20170928 132034

20170928 132504

Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama..

Informacija ruošiama...