Lapkričio 9 dieną Kalvarijos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko pokalbis, kaip sekasi buvusiems darželio priešmokyklinės grupės vaikams mokytis gimnazijos pirmoje klasėje. Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo lopšelio- darželio „ Žilvitis“ direktorė Loreta Krasauskienė, pavaduotoja Janina Belevičienė , socialinė pedagogė Renata Dovydaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Vaičiulaitienė, auklėtojos  Vilma Vyšniauskienė, Rasa Dulinskienė, Ksavera Plečkaitienė, Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Milda Alesiūtė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Asta Pauliukonienė, psichologė Vaiva Dulinskienė, pirmokus mokančios mokytojos - Rasa Ražauskienė, Eglė Navickienė, Rasa Matulevičienė.

 

Diskusijoje aptarta priešmokyklinės grupės vaikučių pasiruošimas mokyklai, jų gebėjimai,įgūdžiai. Pedagogės dalijosi patirtimi, kaip sekėsi dirbti su būsimais pirmokais, su kokiais sunkumais teko susidurti.

Pirmokų mokytojos teigė, kad gimnazijoje vaikai jaučiasi gerai, jau žino, kokios yra mokinio elgesio taisyklės, stengiasi jas vykdyti, siekia kuo daugiau sužinoti ir išmokti.

Buvo kalbama ir apie vaikų elgesį. Apie tai, kaip bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, kalbėjo gimnazijos psichologė Vaiva Dulibnskienė bei vaikų lopšelio- darželio socialinė pedagogė Renata Dovydaitienė.