SIMTMETIS

Kalvarijos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai dalyvavo akcijoje ,,Be patyčių“.

Kalvarijos gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ tai galimybė mokykloms suteikti savo moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie ES mokyklų tinklo. Gimnazijos komanda jau trečią kartą dalyvauja šiame projekte .

Tęsdami Vietovardžių metams skirtų renginių ciklą, I a, c klasių gimnazistai dalyvavo lietuvių kalbos-etnokultūros- istorijos integruotoje pamokoje J. Basanavičiaus gimtinėje - muziejuje ir Tautinio Atgimimo Ąžuolyne, esančiame neįprastą pavadinimą turinčiame Ožkabalių kaime.

MEPA. Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ tai galimybė mokykloms suteikti savo moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie ES mokyklų tinklo.

zemesdiena

Kovo 10-13 dienomis grupė Kalvarijos gimnazijos mokinių dalyvavo netradicinėse anglų kalbos pamokose bei integruotose veiklose, kurios vyko tradiciškiausioje ir natūraliausioje šio dalyko aplinkoje – Anglijos ir JK sostinėje, Londone. Pamokas organizavo ir vedė gimnazijos anglų kalbos mokytojos Asta Liukaitienė ir Ingrida Adaškevičienė bei lietuvių kalbos mokytoja Alma Ulevičienė.

2019 m. kovo 8 d. Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriuje ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės „Šypsenėlės“ vaikučiai, kuriuos paruošė mokytoja Loreta Vasikonytė ir mokytojos padėjėja Dalė Zaveckienė, organizavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimą „Mano Tėvynė – Lietuva“.

2019 m. kovo 5 d. Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriuje ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje ugdymo grupėje „Šypsenėlė“ vyko Kaziuko kermošius ir Užgavėnių šventė. Visa tai organizavo mokytoja  Loreta Vasikonytė ir mokytojos padėjėja Dalė Zaveckienė. Iš pat ryto linksmai šurmuliavo, pasipuošę įspūdingomis kaukėmis, klegėdami užplūdo persirengėliai. Vaikščiodami po kaimą vaikučiai juokavo ir dainavo, praeiviai buvo vaišinami saldainiais.